Hà Nội thông qua 22 chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội năm 2020

04/12/2019

(Chinhphu.vn) - Hà Nội đặt mục tiêu tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh; cơ cấu lại kinh tế Thủ đô và các ngành, lĩnh vực; thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhanh, bền vững, phấn đấu năm 2020 đạt tốc độ tăng trưởng GRDP từ 7,5% trở lên...

Ảnh: thanglong.chinhphu.vn

Sáng 4/11, tại Kỳ họp thứ 11 HĐND TP. Hà Nội khóa XV, với 100% đại biểu có mặt tán thành (đạt 94,06%) tổng số đại biểu, HĐND TP. Hà Nội đã quyết nghị thông qua Nghị quyết kết quả phát triển kinh tế-xã hội năm 2019 về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2020 của Thành phố Hà Nội.

Trong Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, HĐND TP thông qua 22 chỉ tiêu chủ yếu phát triển KT-XH năm 2020, gồm: Tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP): trên 7,5%.  GRDP bình quân đầu người: trên 136 triệu đồng. Tốc độ tăng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn: trên 10,5%. Tốc độ tăng tổng kim ngạch xuất khẩu: trên 8,0%...

Đồng thời, đổi mới đồng bộ giáo dục và đào tạo; phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn; thực hiện tốt các chính sách an sinh, phúc lợi xã hội và cải thiện đời sống người dân; phát triển sự nghiệp văn hóa, giáo dục, y tế; đẩy mạnh cải cách hành chính, cải cách tư pháp, nâng cao Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI). Tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế; nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo, điều hành và thực thi pháp luật; quyết liệt phòng chống tham nhũng, lãng phí.

Để đạt được các chỉ tiêu này, HĐND Thành phố xác định 10 nhóm nhiệm vụ và giải pháp cụ thể. Trong đó, Thành phố sẽ tập trung triển khai thực hiện khẩn trương các nhiệm vụ Trung ương Đảng và Thành ủy đề ra, trọng tâm là công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; chỉ đạo quyết liệt, sâu sát, dứt điểm gắn với kiểm tra, giám sát thường xuyên thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế-xã hội, hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu nhiệm kỳ và chỉ tiêu tại các chương trình, kế hoạch đã đề ra; chủ động tổng kết kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2016-2020 và xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2021-2025.

Đồng thời tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; thúc đẩy khởi nghiệp, thu hút đầu tư; đẩy mạnh tăng trưởng, kiên trì các giải pháp cải thiện chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI); rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính, giảm thời gian và chi phí cho doanh nghiệp; tăng cường quản lý quy hoạch, trật tự và xây dựng đô thị, khai thác tài nguyên, bảo vệ môi trường. Phát triển toàn diện, đồng bộ các lĩnh vực văn hóa, xã hội, bảo đảm an sinh, phúc lợi xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân.

Tiếp tục cải cách hành chính; công tác thanh tra, kiểm tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; tiếp tục quan tâm công tác dân tộc, tôn giáo.

Bảo đảm quốc phòng địa phương, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế. Tích cực thông tin tuyên truyền, tạo đồng thuận xã hội, thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2020 và nhiệm kỳ 2016-2020…

22 chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội năm 2020 của TP. Hà Nội

- Tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP): Trên 7,5%

- GRDP bình quân đầu người đạt trên 136 triệu đồng

- Tốc độ tăng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn: Trên 10,5%

- Tốc độ tăng tổng kim ngạch xuất khẩu: Trên 8%

- Giảm tỷ suất sinh thô: 0,1 phần nghìn

- Giảm tỷ lệ sinh con thứ ba trở lên so với năm trước: 0,1%

- Giảm tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng so với năm trước: 0,1%

- Duy trì 100% xã, phường, thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế

- Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế: 90,1%

- Tỷ lệ lao động tham gia BHXH bắt buộc và bảo hiểm thất nghiệp: 95%

- Tốc độ tăng đối tượng tham gia BHXH tự nguyện: 30%

- Giảm tỷ lệ hộ nghèo so với năm trước: 0,42%, cuối năm 2020 cơ bản không còn hộ nghèo

- Tỷ lệ thất nghiệp khu vực thành thị: dưới 4%

- Tỷ lệ lao động (đang làm việc) qua đào tạo: 70,2%

- Tỷ lệ hộ gia đình được công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa”: 88%

- Tỷ lệ thôn (làng) được công nhận và giữ vững danh hiệu “Làng văn hóa”: 62%

- Tỷ lệ tổ dân phố được công nhận và giữ vững danh hiệu “Tổ dân phố văn hóa”: 72%

- Số trường công lập đạt chuẩn quốc gia tăng thêm: 104 trường

- Tỷ lệ hộ dân được cung cấp nước sạch: Khu vực đô thị đạt 100%; khu vực nông thôn (tiêu chuẩn nước sạch đô thị) đạt 100%

- Số xã được công nhận đạt tiêu chí nông thôn mới tăng thêm: 15 xã

- Tỷ lệ rác thải sinh hoạt được thu gom và vận chuyển trong ngày: 100%

- Tỷ lệ cụm công nghiệp có trạm xử lý nước thải đạt tiêu chuẩn hoặc quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng: 100%.

Gia Linh