Hà Nội thông qua mức tăng học phí năm học 2019-2020

08/07/2019

(Chinhphu.vn) – Trong năm học 2019-2020, học sinh theo học tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành thị, học phí thu ở mức 155.000 đồng tăng lên 217.000 đồng. Học sinh theo học tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn nông thôn (các xã trừ các xã miền núi) tăng từ 75.000 đồng lên 95.000 đồng…

Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Chử Xuân Dũng trình bày Tờ trình tại Kỳ họp. Ảnh: Bích Phương

Trong phiên làm việc chiều ngày 8/7, Kỳ họp thứ 9, HĐND TP. Hà Nội đã biểu quyết, thống nhất thông qua Nghị quyết về mức thu học phí đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập của TP. Hà Nội năm học 2019-2020.

Theo Nghị quyết này, mức thu học phí năm học 2019-2020 đối với trẻ em mầm non 5 tuổi, học sinh cấp THCS, giáo dục thường xuyên cấp THCS vẫn giữ nguyên như năm học 2018-2019. Việc tăng mức thu học phí trong năm học 2019-2020 theo nguyên tắc đã được HĐND TP thông qua đối với các cấp học còn lại bao gồm: Mầm non (không bao gồm Mầm non 5 tuồi), THPT, giáo dục thường xuyên cấp THPT.

Cụ thể, với học sinh theo học tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành thị (các phường, thị trấn) thu ở mức 155.000 đồng tăng lên 217.000 đồng; Học sinh theo học tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn nông thôn (các xã trừ các xã miền núi) tăng từ 75.000 đồng lên 95.000 đồng; Học sinh theo học tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn các xã miền núi tăng từ 19.000 đồng lên 24.000 đồng.

Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ năm học 2019-2020. HĐND TP giao UBND TP tổ chức thực hiện Nghị quyết, chỉ đạo làm tốt công tác tuyên truyền về mức thu học phí năm học 2019-2020 và các năm tiếp theo để các tầng lớp nhân dân, các cơ quan, tổ chức trên địa bàn hiểu và đồng thuận;tăng cường công tác chỉ đạo  nâng cao chất lượng dạy và học, không để xảy ra việc lạm thu và tình trạng dạy thêm, học thêm không đúng quy định của các trường; công tác thu, chi tài chính phải công khai, minh bạch và sử dụng đúng mục đích.

Trình bày Tờ trình Quy định mức thu học phí đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập của TP. Hà Nội và mức thu học phí đối với trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Bắc Thăng Long, Trường Trung cấp Kỹ thuật Tin học Hà Nội năm học 2019-2020, ông Chử Xuân Dũng, Giám đốc Sở Giáo dục-Đào tạo Hà Nội cho biết, mức thu học phí đề xuất tăng phù hợp với khả năng chi trả của người dân Thành phố so với thu nhập bình quân 1 nhân khẩu 1 tháng.

Kết quả khảo sát sơ bộ cho thấy, thu nhập bình quân 1 nhân khẩu 1 tháng chung toàn Thành phố năm 2018 là 4.781.600 đồng (trong đó khu vực thành thị là 5.754.800 đồng, khu vực nông thôn là 3.669.000 đồng). Tỷ lệ giữa mức thu học phí đề xuất với thu nhập bình quân 1 nhân khẩu 1 tháng khoảng 3,77% với khu vực thành thị; 2,59% với khu vực nông thôn.

Mức thu học phí hiện nay ở mức thấp trong khung học phí theo quy định của Chính phủ (vùng thành thị có mức thu đạt tỷ lệ 48,3%; vùng nông thôn đạt tỷ lệ 58,6%; vùng miền núi đạt tỷ lệ 29,7% so với mức cao nhất trong khung học phí theo quy định của Chính phủ), ngoài ra các đon vị phải sử dụng 40% tổng số thu học phí đê chi thực hiện cải cách tiền lương. Như vậy kinh phí còn lại (60% nguồn thu học phí) để chi phục vụ dạy và học còn rất hạn hẹp.   

Mức thu học phí của Hà Nội hiện nay thấp hơn một số địa phương: Mức thu học phí cấp học Nhà trẻ, Mẫu giáo thấp hơn TPHCM, Hải Phòng...; mức thu học phí cấp học THPT ở khu vực nông thôn thấp hơn TPHCM, Hài Phòng, tỉnh Vĩnh Phúc, Hải Dương, Bắc Ninh, Nam Định.

Bích Phương