Hà Nội triển khai hồ sơ bệnh án điện tử

28/03/2019

(Chinhphu.vn) - Sở Y tế Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện hồ sơ bệnh án điện tử năm 2019.

 

Cụ thể, lộ trình thực hiện được chia thành 3 giai đoạn, Giai đoạn 2019-2020 được triển khai ở các bệnh viện hạng I: Bệnh viện đa khoa (BVĐK) Xanh Pôn, Thanh Nhàn, Đức Giang, Hà Đông, Phụ sản Hà Nội, Tim Hà Nội, Ung bướu Hà Nội; Các bệnh viện hạng II như BVĐK Đống Đa, BVĐK huyện Hoài Đức. 

Giai đoạn 2019-2022 gồm bệnh viện hạng I: Bệnh viện Tâm thần Hà Nội; Bệnh viện hạng II như Bệnh viện Hòe Nhai, BV Hữu Nghị Việt Nam-Cuba, BVĐK huyện Đan Phượng, Ba Vì, Mê Linh, Đông Anh, Gia Lâm, Thường Tín, Phú Xuyên, Thạch Thất, Chương Mỹ, Thanh Oai, Quốc Oai, Sơn Tây, Bệnh viện Phổi Hà Nội, BVĐK Sóc Sơn, Bệnh viện Bắc Thăng Long, Bệnh viện Da liễu Hà Nội, Bệnh viện Mắt Hà Nội, Bệnh viện Mắt Hà Đông, Bệnh viện Thận Hà Nội, Bệnh viện Vân Đình.

Giai đoạn từ năm 2024 - 2028 được triển khai ở tất cả các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh ngành Y tế Hà Nội phải triển khai hồ sơ bệnh án điện tử (bao gồm các bệnh viện còn lại: BVĐK Thanh Trì, BVĐK huyện Phúc Thọ, BVĐK huyện Mỹ Đức, Bệnh viện Tâm Thần Mỹ Đức, Bệnh viện Tâm thần ban ngày Mai Hương, Bệnh viện Phục hồi chức năng, Bệnh viện YHCT Hà Đông, BVĐK YHCT Hà Nội, Bệnh viện 09 và các cơ sở khám chữa bệnh khác trong Ngành). Trường hợp cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong Ngành chưa triển khai được hồ sơ bệnh án điện tử phải có văn bản báo cáo Sở Y tế. Văn bản báo cáo của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phải nêu rõ lý do, lộ trình triển khai hồ sơ bệnh án điện tử nhưng phải hoàn thành trước ngày 31/12/2030.

Để thực hiện tốt mục tiêu và các lộ trình đã đề ra, Sở sẽ tổ chức tập huấn, hướng dẫn về việc lập, sử dụng và quản lý hồ sơ bệnh án điện tử theo đúng quy định tại Thông tư số 46/2018/TT-BYT ngày 28/12/2018 của Bộ Y tế Quy định hồ sơ bệnh án điện tử. Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh ngành Y tế Hà Nội thực hiện việc lập, sử dụng và quản lý hồ sơ bệnh án điện tử theo đúng quy định tại Thông tư số 46/2018/TT-BYT ngày 28/12/2018 của Bộ Y tế Quy định hồ sơ bệnh án điện tử.

Triển khai việc đánh giá xác định mức ứng dụng công nghệ thông tin của đơn vị theo đúng hướng dẫn tại Thông tư số 54/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 của Bộ Y tế Ban hành bộ tiêu chí ứng dụng công nghệ thông tin tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Các đơn vị trong ngành dựa trên kết quả việc đánh giá xác định mức ứng dụng công nghệ thông tin của đơn vị và căn cứ trên điều kiện thực tế, chủ động xây dựng kế hoạch và triển khai việc cường công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động khám bệnh, chữa bệnh, cải tiến kỹ thuật tại đơn vị. Đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, hậu cần phục vụ các hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động khám bệnh, chữa bệnh, cải tiến kỹ thuật tại đơn vị.

Minh Hương