Hà Nội triển khai Tháng cao điểm “Vì người nghèo”

17/09/2020

(Chinhphu.vn) - Từ ngày 15/9/2020-06/10/2020, Hà Nội triển khai kế hoạch Tháng cao điểm “Vì người nghèo” với nhiệm vụ trọng tâm là vận động Quỹ Vì người nghèo và rà soát các hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, xây dựng kế hoạch hỗ trợ cho nhóm đối tượng này.

Lễ bàn giao nhà đại đoàn kết tại Thanh Oai, Hà Nội. Ảnh: Minh Anh

Theo Ủy ban MTTQ Thành phố, trong tháng Tháng cao điểm “Vì người nghèo” thành phố Hà Nội năm 2020, việc tuyên truyền bằng nhiều hình thức để tập trung vận động các tầng lớp nhân dân, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” sẽ tiếp tục đẩy mạnh. Phấn đấu hoàn thành và vượt chỉ tiêu vận động Quỹ; vận động các tổ chức, cơ quan, đoàn thể, doanh nghiệp thực hiện các hoạt động hỗ trợ các hộ nghèo giúp họ thoát nghèo bền vững, góp phần thực hiện xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Đồng thời, tập trung rà soát, nắm chắc số lượng tình hình nhu cầu hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn,...trên địa bàn; xây dựng kế hoạch giúp đỡ cụ thể cho các đối tượng.

Trong tháng Tháng cao điểm “Vì người nghèo”, MTTQ thành phố Hà Nội sẽ phối hợp với Ban Tuyên giáo Thành ủy, các cơ quan báo, đài tuyên truyền về ý nghĩa, nội dung, mục đích vận động Quỹ “Vì người nghèo”; các hoạt động hỗ trợ người nghèo, các gương thoát nghèo,... Xây dựng phóng sự về công tác giảm nghèo của Thành phố; gửi thư vận động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” đến các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm trên địa bàn Thủ đô.

Từ ngày 06/10/2019-18/11/2019, UBMT Tổ quốc thành phố Hà Nội sẽ tổ chức phát động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” trên địa bàn Thành phố; tiếp nhận ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”, hỗ trợ cho hộ nghèo theo 5 nội dung của Quy chế xây dựng, quản lý và sử dụng Quỹ “Vì người nghèo”; đánh giá kết quả thực hiện Tháng cao điểm “Vì người nghèo”, hiệu quả vận động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” năm 2020.

Tại các quận, huyện, thị xã và cơ sở sẽ tổ chức thực hiện kế hoạch của Thành phố, quan tâm hỗ trợ hộ nghèo về xây, sửa nhà, vốn, tư liệu sản xuất, kinh nghiệm làm ăn, việc làm, học tập, khám chữa bệnh... bảo đảm kịp thời, đúng đối tượng. Đồng thời, kiện toàn Ban Vận động Quỹ “Vì người nghèo” các cấp và bộ phận tham mưu giúp việc, kế toán, thủ quỹ của Quỹ. Tổ chức kiểm tra việc quản lý và sử dụng Quỹ; công khai kết quả vận động, sử dụng Quỹ “Vì người nghèo” và các nguồn lực giúp đỡ người nghèo không để xảy ra thất thoát, tiêu cực trong quá trình quản lý, sử dụng Quỹ.

Minh Anh