Hà Nội: Tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 86,5% dân số

10/01/2019

(Chinhphu.vn)- Bảo hiểm Xã hội thành phố Hà Nội cho biết, tính đến hết năm 2018, tỷ lệ bao phủ BHYT của thành phố đạt 86,5% dân số, vượt 1,2% so với chỉ tiêu HĐND, UBND TP giao năm 2018 là 85,3%.

Số người tham gia BHXH bắt buộc hơn 1.650.417 người, tăng 138.055 người, tăng 9,1% so với năm 2017.

Số người tham gia BHXH tự nguyện là 22.684 người, tăng 1.522 người, tăng 7,2% so với năm 2017.

Số người tham gia bảo hiểm thất nghiệp là 1.541.279 người, tăng 99.233 người, tăng 6,9% so với năm 2017.

Số người tham gia BHYT là 6.487.756 người, tăng 318.524 người, tăng 5% so với năm 2017.

Khai thác, phát triển được 16.705 đơn vị với 84.214 lao động.

Về số thu BHXH, BHYT, BHTN năm 2018 là 38,8 nghìn tỷ đồng, tăng 15% so với năm 2017, đạt 100,07% kế hoạch được giao. Thực hiện nhập dữ liệu, bàn giao trả sổ BHXH cho người lao động được 1,8 triệu sổ BHXH, đạt 99,78% kế hoạch.

Cùng với đó, thực hiện chi trả 34,2 nghìn tỷ đồng cho gần 1,2 triệu đối tượng hưu, trợ cấp BHXH; chi trả 17,6 nghìn tỷ đồng chi phí khám chữa bệnh BHYT, chiếm 105,1% dự toán được giao, bảo đảm quyền lợi khám chữa bệnh BHYT cho trên 10,7 triệu lượt người.

Năm 2019, BHXH TP tiếp tục phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, thực hiện hiệu quả chế độ, chính sách BHXH, BHYT, góp phần đảm bảo an sinh xã hội và phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô.

Cùng với đó, chủ động phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, quận, huyện, thị xã thực hiện hiệu quả các giải pháp giảm nợ BHXH, BHYT, BHTN, phấn đấu giảm tỷ lệ nợ dưới 2%, hoàn thành chỉ tiêu bao phủ BHYT, phát triển đối tượng tham gia BHXH bắt buộc, BH thất nghiệp và BH tự nguyện…

Về kết quả này, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Ngô Văn Quý đánh giá, việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT đã đạt được những kết quả quan trọng, thể hiện ở số người tham gia BHYT, số thu BHXH tăng, vượt chỉ tiêu thành phố giao, đảm bảo chi trả chế độ chính sách kịp thời.

Tuy nhiên, Phó Chủ tịch Ngô Văn Quý cũng thẳng thắn nhận định, việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN vẫn còn một số khó khăn và hạn chế như tỷ lệ tham gia còn thấp so với số người thuộc diện phải tham gia, tỷ lệ nợ đã giảm mạnh nhưng vẫn cao hơn bình quân cả nước, chi phí khám chữa bệnh BHYT vượt dự toán. Vì vậy, BHXH thành phố cần khắc phục những tồn tại hạn chế, chỉ đạo quyết liệt thực hiện công tác BHXH, BHYT trong năm 2019.

Trong đó tập trung thực hiện quyết liệt các giải pháp của Chương trình hành động số 22-CTr/TU ngày 24/8/2018 của Thành ủy, kế hoạch số 223/KH-UBND ngày 10/12/2018 của UBND TP; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm pháp luật BHXH, BHYT, nợ đóng, trốn đóng BHXH, BHYT, bảo đảm quyền lợi cho người lao động.

Bên cạnh đó, BHXH thành phố cần phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế tăng cường thanh tra, kiểm tra các cơ sở khám chữa bệnh BHYT, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, đảm bảo quyền lợi người tham gia, đáp ứng sự hài lòng của người bệnh BHYT; thực hiện nghiêm túc việc rà soát, chỉ định thuốc, dịch vụ y tế hợp lý, đảm bảo chất lượng điều trị. Tiếp tục quan tâm, tăng cường BHYT cho y tế cơ sở.

Đồng thời BHXH cần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách hành chính, thực hiện giao dịch hồ sơ điện tử đạt 100% các đơn vị tham gia BHXH, BHYT. Thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 về kê khai, đóng nộp BHXH, BHYT. Chú trọng bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và trách nhiệm của cán bộ, viên chức. Thực hiện đạo đức công vụ, quy tắc ứng xử của công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan nhà nước. Yêu cầu các sở, ngành, quận huyện thị xã tiếp tục phối hợp chặt chẽ với BHXH thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, chỉ tiêu đặt ra…

Huy Thành