Hà Nội ước thu hút đầu tư nước ngoài đạt 6,5 tỷ USD năm 2018

08/11/2018

(Chinhphu.vn) – Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội, năm 2018 thu hút đầu tư nước ngoài ước đạt khoảng 6,5 tỷ USD, đứng đầu cả nước trong thu hút đầu tư nước ngoài năm 2018. 

Lũy kế số dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài còn hiệu lực là 4.350, vốn đăng ký 33,38 tỷ USD. Như vậy, riêng trong 3 năm 2016-2018, Hà Nội thu hút được gần 13,25 tỷ USD, bằng khoảng 48,6% tổng số vốn đầu tư đã thu hút trong giai đoạn từ 1986 – 2015 và bằng 2,12 lần giai đoạn 2011-2015.

Về kết quả giải ngân vốn ODA, tính đến 31/10/2018, giá trị thực hiện là gần 2.200 tỷ( 2.177.693 triệu đồng), trong đó vốn đối ứng là gần 420 nghìn tỷ (419.333 triệu đồng), vốn ODA là gần 1.760 tỷ đồng (1.758.360 triệu đồng), đạt 71,2% so với kế hoạch vốn ODA được giao; giá trị giải ngân là hơn 1.173 tỷ đồng (1.173.160 triệu đồng, trong đó vốn đối ứng là hơn 303 nghìn tỷ đồng (303.817 triệu đồng), vốn ODA là gần 870 nghìn tỷ (869.343 triệu đồng), đạt 35,2% so với kế hoạch vốn ODA được giao. 

Ước giải ngân đến hết năm 2018 là 3.619.181 triệu đồng, trong đó vốn đối ứng là 639.456 triệu đồng, vốn ODA là 2.979.725 triệu đồng, đạt 120% so với kế hoạch giao đầu năm.

Minh Anh