Hà Nội: Vốn đầu tư phát triển ước đạt hơn 385 nghìn tỷ đồng

01/01/2020

(Chinhphu.vn) - Theo Cục Thống kê Hà Nội, năm 2019, tỷ lệ vốn đầu tư phát triển trên địa bàn Thành phố tăng cao, ước tính thực hiện 385,3 nghìn tỷ đồng, tăng 13,5% so với năm 2018, là mức tăng cao nhất trong 4 năm gần đây.

Ảnh minh họa

Trong đó, vốn nhà nước tăng 13,9% (vốn nhà nước Trung ương tăng 11,8%; vốn nhà nước địa phương quản lý tăng 18,5%); vốn ngoài nhà nước tăng 12,1%; vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tăng 19%. 

Cùng với đó, thu hút đầu tư nước ngoài và thành lập mới doanh nghiệp cũng đạt kết quả khá tích cực. 

Kết quả thu hút FDI đạt khá cao, lũy kế từ đầu năm đến ngày 20/12/2019, tổng vốn đăng ký của các dự án thành lập mới và dự án bổ sung tăng vốn đạt 2.128 triệu USD, trong đó, vốn đăng ký của 871 dự án mới cấp phép đạt 1.390 triệu USD; vốn bổ sung của các dự án đã cấp phép trước đây đạt 738 triệu USD. Trong năm 2019, nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần đạt 6.336 triệu USD. 

Năm 2019, Hà Nội tiếp tục thực hiện cải cách hành chính, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp khởi nghiệp, qua đó, đã có 27,9 nghìn doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký 510,7 nghìn tỷ đồng, tăng 11% về số doanh nghiệp và tăng 30% về vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2018; số vốn đăng ký bình quân 1 doanh nghiệp khá cao, đạt 18,3 tỷ đồng, tăng 17%. Tỷ lệ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng được duy trì 100%, đảm bảo chất lượng và đúng hạn.

Nguyên Phương