Hà Nội: Vốn đầu tư phát triển ước tính đạt hơn 83 nghìn tỷ đồng

28/06/2019

(Chinhphu.vn) - Theo thống kê về tình hình đầu tư trên địa bàn Thành phố, trong quý II, vốn đầu tư phát triển trên địa bàn thực hiện ước đạt 83,8 nghìn tỷ đồng, tăng 13,1% so với cùng kỳ năm trước.

Tính trong 6 tháng đầu năm 2019, vốn đầu tư phát triển trên địa bàn Thành phố thực hiện ước tính đạt 143,7 nghìn tỷ đồng, tăng 12%, trong đó, vốn ngoài nhà nước chiếm 49,2% tổng vốn đầu tư và tăng 4,6% so cùng kỳ; vốn đầu tư nước ngoài chiếm 11,1% và tăng 13,5%; vốn nhà nước chiếm 39,7% và tăng 22,6% (vốn nhà nước Trung ương tăng 26,4% so cùng kỳ do thực hiện vốn ODA 6 tháng tăng cao; vốn địa phương quản lý tăng 14,7%).

Chia theo khoản mục đầu tư, vốn đầu tư xây dựng cơ bản quý II đạt 49,7 nghìn tỷ đồng, tăng 8,5% so với cùng kỳ năm trước; vốn mua sắm tài sản cố định dùng cho sản xuất 24,4 nghìn tỷ đồng, tăng 24,7%; vốn sửa chữa lớn, nâng cấp tài sản 3,9 nghìn tỷ đồng, tăng 18,7%; bổ sung vốn lưu động 4,5 nghìn tỷ đồng, tăng 6,7%; vốn khác 1,3 nghìn tỷ đồng, tăng 12%.

Tính chung 6 tháng đầu năm 2019, thực hiện vốn đầu tư xây dựng cơ bản ước tính đạt 85,9 nghìn tỷ đồng, chiếm 59,8% tổng vốn đầu tư, tăng 10,1% so với cùng kỳ năm trước; vốn mua sắm tài sản cố định dùng cho sản xuất 40,7 nghìn tỷ đồng, chiếm 28,3% và tăng 18,1%; vốn sửa chữa lớn, nâng cấp tài sản 6,7 nghìn tỷ đồng, chiếm 4,6% và tăng 12%; bổ sung vốn lưu động 8,2 nghìn tỷ đồng, chiếm 5,7% và tăng 5,3%; vốn khác 2,2 nghìn tỷ đồng, chiếm 1,6% và tăng 8,7%.

Về tình hình triển khai một số công trình, dự án trên địa bàn Thành phố, dự án tuyến đường sắt đô thị thí điểm thành phố Hà Nội, đoạn Nhổn - Ga Hà Nội ước tính 6 tháng đầu năm thực hiện 1.115 tỷ đồng, đạt 42,4% kế hoạch năm. Dự án xây dựng đường vành đai 1 (đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục) đặt kế hoạch vốn năm 2019 là 1,8 nghìn tỷ đồng, ước tính 6 tháng đầu năm mới thực hiện 40 tỷ đồng, đạt 2,2% kế hoạch năm. Hiện nay dự án đang gặp khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng. Dự án hệ thống xử lý nước thải Yên Xá ước 6 tháng đầu năm thực hiện 89,8 tỷ đồng, đạt 50,6% kế hoạch.

Trong 6 tháng đầu năm 2019, trên địa bàn Thành phố đã khởi công một số công trình như Cầu vượt sông Bắc Linh Đàm, Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, Dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu liên cơ quan quận Bắc Từ Liêm tại đường Phú Minh, phường Minh Khai…

Minh Anh