Hà Nội yêu cầu cắt giảm tối thiểu 70% kinh phí hội nghị, công tác

04/08/2020

(Chinhphu.vn) – Với quyết tâm phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu năm 2020, TP. Hà Nội yêu cầu các đơn vị triệt để tiết kiệm chi thường xuyên, tiếp tục rà soát, cắt giảm bảo đảm tối thiểu 70% kinh phí hội nghị, đi công tác trong và ngoài nước còn lại và tiết kiệm thêm 10% chi thường xuyên khác còn lại của năm 2020.

Đây là một phần nội dung Công văn hỏa tốc số 3560/UBND-KT về việc đẩy mạnh thực hiện các giải pháp điều hành tài chính ngân sách địa phương những tháng cuối năm 2020 vừa được UBND TP. Hà Nội ban hành.

Theo đó, Cục Thuế, Cục Hải quan thành phố; UBND các quận, huyện, thị xã tăng cường quản lý thu; chống thất thu, chống chuyển giá; quản lý chặt hoàn thuế, xử lý, thu hồi nợ đọng thuế; dừng thanh tra, kiểm tra tại doanh nghiệp nếu không phát hiện dấu hiệu vi phạm thuế; dự báo và đánh giá mức độ ảnh hưởng của dịch Covid-19 đến thực hiện nhiệm vụ ngân sách nhà nước trên địa bàn để có giải pháp chỉ đạo, điều hành thu phù hợp.

Đối với chi đầu tư xây dựng cơ bản, các sở, ban, ngành; UBND các quận, huyện, thị xã tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân chi đầu tư công.

Đối với chi thường xuyên, các sở, ban, ngành thành phố; UBND các quận, huyện, thị xã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc triệt để tiết kiệm chi thường xuyên, tiếp tục rà soát, cắt giảm bảo đảm tối thiểu 70% kinh phí hội nghị, đi công tác trong và ngoài nước còn lại và tiết kiệm thêm 10% chi thường xuyên khác còn lại của năm 2020.

Trường hợp dự kiến thu ngân sách địa phương giảm so với dự toán được giao trong khi vẫn phải chi thực hiện các nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, địa phương phải chủ động xây dựng phương án điều hành, sử dụng các nguồn lực theo quy định để bảo đảm cân đối ngân sách địa phương.

UBND Thành phố cũng yêu cầu siết chặt kỷ luật, kỷ cương tài chính, ngân sách trong thực thi công vụ; tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát và công khai, minh bạch trong thu, chi ngân sách nhà nước, quản lý, sử dụng tài sản công…

Bích Phương