Hà Nội yêu cầu tập trung cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại các doanh nghiệp

02/08/2019

(Chinhphu.vn) - Tăng cường và nâng cao chất lượng công tác phối hợp giữa các sở, ngành trong việc xử lý, kịp thời tháo gỡ các vướng mắc của các doanh nghiệp phát sinh trong quá trình cổ phần hóa, thoái vốn.

Ảnh minh họa

Đây là yêu cầu của TP. Hà Nội đối với các các sở, ngành là thành viên Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp thành phố tại Hội nghị sơ kết công tác cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp thuộc UBND thành phố Hà Nội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2019 mới đây.

Cụ thể, 6 tháng cuối năm 2019, các sở, ngành là thành viên Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp thành phố: Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, chủ động, nghiêm túc tổ chức triển khai các nhiệm vụ theo chức năng và lĩnh vực quản lý; kịp thời phát hiện, đề xuất phương án tháo gỡ khó khăn, xử lý vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện, đảm bảo công khai, minh bạch, hiệu quả và đúng theo quy định.

UBND TP. Hà Nội giao Sở Tài chính (Thường trực Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp thành phố) chủ trì cùng các sở, ngành là thành viên Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp thành phố, các doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa, thoái vốn theo chỉ đạo của UBND thành phố.

Sở Tài nguyên và Môi trường: Chủ trì thực hiện công tác quản lý sử dụng đất của các doanh nghiệp trước, trong và sau quá trình cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật về đất đai, phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất theo Nghị định số 167/2017/NĐ-CP và phương án sử dụng đất sau cổ phần hóa của doanh nghiệp.

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội: Chủ trì phối hợp các sở, ngành liên quan và doanh nghiệp cổ phần hóa thẩm định phương án lao động và xác định số năm công tác của người lao động làm căn cứ xác định số cổ phần ưu đãi, số cổ phần ưu đãi sẽ được mua thêm của người lao động được mua, số cổ phần bán ưu đãi cho tổ chức công đoàn tại doanh nghiệp, đảm bảo đúng chính sách, chế độ theo quy định của pháp luật.

Sở Kế hoạch và Đầu tư: Chủ trì phối hợp các sở, ngành liên quan và doanh nghiệp cổ phần hóa thẩm định phương án sản xuất kinh doanh sau cổ phần hóa, đảm bảo tính khả thi, phù hợp tình hình thực tiễn tại doanh nghiệp và phương án sắp xếp, sử dụng đất sau cổ phần hóa của doanh nghiệp. Tăng cường công tác giám sát, kiểm tra về việc tuân thủ trình tự thủ tục, triển khai thực hiện các dự án đầu tư của doanh nghiệp cổ phần hóa theo đúng quy định của pháp luật.

Sở Nội vụ: Chủ trì phối hợp các sở, ngành liên quan và doanh nghiệp cổ phần hóa thẩm định Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty cổ phần. Tham mưu thành phố về công tác cán bộ của doanh nghiệp cổ phần hóa, thoái vốn; đảm bảo kịp thời, đúng theo quy định của pháp luật.

Các doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa chủ động, khẩn trương thực hiện các bước theo quy trình cổ phần hóa doanh nghiệp. Chủ tịch, Tổng Giám đốc, Hội đồng thành viên các doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa chịu trách nhiệm trước UBND thành phố trong trường hợp không hoàn thành nhiệm vụ, hoàn thành nhưng không đảm bảo hiệu quả, tiến độ được giao hoặc để xảy ra thất thoát vốn, tài sản của Nhà nước khi thực hiện cổ phần hóa.

Đối với 4 doanh nghiệp (Công ty cổ phần: Mai Động; Thống Nhất Hà Nội; Dệt 19/5 Hà Nội; Đầu tư khai thác Hồ Tây) chưa hoàn tất việc xác định giá trị thực tế vốn nhà nước tại thời điểm chính thức chuyển sang công ty cổ phần để thực hiện bàn giao, khẩn trương thực hiện, gửi Sở Tài chính thẩm định, trình UBND thành phố xem xét, quyết định theo đúng quy định của pháp luật.

Đối với công ty cổ phần do nhà nước giữ trên 50% vốn điều lệ, khẩn trương phối hợp với doanh nghiệp xây dựng phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất theo Nghị định số 167/2017/NĐ-CP của Chính phủ…

Nguyên Phương