Hiện đại hóa phương thức quản lý thu nộp Ngân sách Nhà nước

14/06/2019

(Chinhphu.vn) - Trong thời gian qua, Cục Thuế Hà Nội đã đẩy mạnh thực hiện Chính phủ điện tử, hiện đại hóa phương thức quản lý thu nộp ngân sách nhà nước, nâng cấp cơ sở hạ tầng đáp ứng yêu cầu đối với quản lý thu hiện đại ở tất cả các khâu trong quản lý thuế.

Ảnh minh họa

Trong 6 tháng đầu năm 2019, Cục Thuế TP. Hà Nội đã tập trung công tác tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế; đôn đốc kê khai nộp thuế; tăng cường thanh tra, kiểm tra chống thất thu; quyết liệt thu hồi nợ đọng; đẩy mạnh cải cách hành chính tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, người nộp thuế.

Theo đó, tổng thu ngân sách nhà nước ước thực hiện 124.100 tỷ đồng, tăng 13,7% so với cùng kỳ. Hầu hết các chỉ tiêu thu ngân sách có sự tăng trưởng so với cùng kỳ năm 2018, trong đó thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh tăng trưởng khá, bền vững với mức bình quân 16,1%.

Bên cạnh đó, công tác thanh tra, kiểm tra được đẩy mạnh, hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra đã nâng lên một bước, góp phần hỗ trợ tích cực cho công tác thu ngân sách. Cụ thể, Cục Thuế TP. Hà Nội đã tổng hợp và thu thập các dấu hiệu rủi ro qua thanh tra, kiểm tra xây dựng được bộ tiêu chí rủi ro để cảnh báo cho doanh nghiệp, người nộp thuế và đẩy mạnh phương thức kiểm tra điện tử.

Ông Mai Sơn, Cục trưởng Cục thuế Hà Nội cho biết, khi kiểm tra, thanh tra chồng lấn, tránh chồng chéo, bảo đảm linh hoạt trong thủ tục, Cục Thuế TP. Hà Nội đã xây dựng tiêu chí rủi ro, lập hệ thống cảnh báo, tiến hành kiểm tra tại trụ sở cơ quan thuế trước rồi mới thanh tra kiểm tra tại doanh nghiệp.

Đồng thời, xây dựng được kho cơ sở dữ liệu tập trung với nhiều thông tin được cập nhật thường xuyên, liên tục, phục vụ tốt cho việc thực hiện có hiệu quả đối với công tác thanh tra, kiểm tra, đặc biệt là các chuyên đề, các ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh, hoạt động đặc thù như: chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng dự án, kinh doanh bất động sản, thương mại điện tử…Truy thu kịp thời vào ngân sách đối với những khoản thu sau kết luận của cơ quan Thanh tra, cơ quan Kiểm toán nhà nước.

Đặc biệt, Cục Thuế Hà Nội đã kịp thời thu vào ngân sách nhà nước đối với những khoản nợ thuế có khả năng thu; chỉ đạo xử lý triệt để các khoản nợ thuế đang chờ điều chỉnh, các khoản nợ chờ xử lý còn tồn đọng tại thời điểm ngày 31/12/2018. Đẩy mạnh đăng tải công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng đối với những trường hợp chây ì nợ thuế... Theo đó, trong 5 tháng đầu năm 2019, Cục Thuế Hà Nội đã thu được 2.661 tỷ đồng tiền nợ thuế, thực hiện cưỡng chế bằng hình thức trích tiền từ tài khoản đối với 3.966 đơn vị với số tiền nợ là 1.418 tỷ đồng; cưỡng chế hóa đơn đối với 2.423 đơn vị với số tiền nợ là 1.825 tỷ đồng. Đồng thời đã công khai thông tin nợ thuế đối với 574 doanh nghiệp với tổng số thuế đăng công khai là 4.747 tỷ đồng.

Đáng chú ý, trong thời gian qua, Cục Thuế Hà Nội cũng đã đẩy mạnh thực hiện Chính phủ điện tử, hiện đại hóa phương thức quản lý thu nộp ngân sách nhà nước, nâng cấp cơ sở hạ tầng đáp ứng yêu cầu đối với quản lý thu hiện đại ở tất cả các khâu trong quản lý thuế. Việc kê khai qua mạng luôn đạt trên 98%; nộp thuế điện tử đạt trên 96%, qua đó giúp giảm thời gian, chi phí cho người nộp thuế và cơ quan Thuế; triển khai tốt khai thuế điện tử đối với họ cho thuê nhà; thường xuyên trao đổi, gửi nhận thông tin tới người nộp thuế trên địa bàn để phối hợp xử lý kiến nghị và giải quyết thủ tục hành chính thuế.

Cùng với đó, Cục Thuế đã tiếp tục triển khai mở rộng hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế. Đến hết tháng 5/2019 có 146 doanh nghiệp được phê duyệt, 128 doanh nghiệp đăng ký phát hành, 107 doanh nghiệp đã lập hóa đơn, số hóa đơn đã lập là hơn 4,8 triệu, số hóa đơn được xác thực là gần 5,8 triệu, tổng doanh thu xác thực là hơn 50.500 tỷ đồng...

Được đặt lên hàng đầu, Cục Thuế TP. Hà Nội đã thường xuyên quán triệt tới toàn thể cán bộ, công chức trong cơ quan về việc chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong ngành. Đồng thời, đẩy mạnh triển khai thực hiện các cuộc kiểm tra nội bộ; tăng cường tổ chức thường xuyên nhiều cuộc kiểm tra công vụ theo kế hoạch và các cuộc kiểm tra đột xuất, qua đó nâng cao ý thức chấp hành kỷ cương, kỷ luật, thái độ, tác phong làm việc, chất lượng phục vụ NNT của các cán bộ công chức thuế Thủ đô, tạo sự đồng thuận, nâng cao chỉ số hài lòng của NNT với cơ quan thuế.

Diệu Anh