Hiệu quả cao từ phát triển đàn bò lai F1 BBB

26/06/2019

(Chinhphu.vn) - Tính đến nay việc triển khai dự án ứng dụng kết quả nghiên cứu lai tạo giống bò BBB trên nền đàn bò cái lai Sind thành đàn bò lai F1 hướng thịt trên địa bàn Thành phố đã đạt được nhiều kết quả khả quan.

Chia sẻ với phóng viên, ông Bùi Đại Phong, Tổng Giám đốc Công ty Giống gia súc Hà Nội cho biết, đến nay dự án đã kiện toàn bộ máy nhân sự của Ban quản lý, các tổ triển khai dự án đảm bảo công việc thực hiện dự án đạt kết quả tốt, đã thành lập một ban quản lý dự án và 16 tổ triển khai dự án tại 16 huyện, thị xã. Đồng thời dự án đã cấp vật tư cho các huyện để phục vụ việc triển khai dự án, cập nhập số liệu và thường xuyên định kỳ dự án kiểm tra việc quản lý…

Qua theo dõi, có 100% số bê F1BBB sinh ra trọng lượng từ 28-32kg/1 bê, trong khi đó trọng lượng sơ sinh bê F1 của các giống bò thịt khác bình quân từ 18-20kg/1 bê, bò mẹ đẻ thường, hầu như không phải can thiệp về kỹ thuật và đặc biệt không phải mổ đẻ.

Về tốc độ phát triển, năng suất, chất lượng thịt và hiệu quả kinh tế cho thấy, bê F1 BBB được sinh ra khỏe mạnh, thích nghi với điều kiện, môi trường sống. Kết hợp được cả tốc độ phát triển, tăng trọng nhanh, chất lượng thịt tốt của con bố- bò siêu thịt BBB và sự thích nghi với môi trường sống của con bò mẹ-bò lai Sind tại Việt Nam. Bê tăng trọng bình quân là 26-28kg/tháng, cá biệt có con tăng trọng 30kg/tháng, dễ nuôi, phàm ăn và lớn nhanh.

Tính đến thời điểm hiện tại đàn bê F1 BBB sinh ra đạt gần 140 nghìn con, đây là nguồn cung cấp về thực phẩm thịt bò chất lượng cao phục vụ cho nhân dân Thủ đô. Với bê F1 do dự án lai tạo, dự án đã giải quyết việc làm cho hơn 70 nghìn hộ nông dân, điều này đã mang lại hiệu quả to lớn về mặt xã hội, góp phần cải thiện đời sống, giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập của người nông dân.

Với những kết quả đạt được, ông Bùi Đại Phong cho biết, trong thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục tuyên truyền, phổ biến sâu rộng chính sách dự án đến các hộ chăn nuôi trong và ngoài vùng dự án. Đồng thời tổ chức 15 lớp tập huấn chuyển giao kỹ thuật và đào tạo nghề chăn nuôi bò thịt chất lượng cao cho các hộ nông dân tham gia dự án; hoàn thành việc giám định, bình tuyển, chọn lựa đàn bò cái nền đủ tiêu chuẩn tham gia dự án.

Tiếp tục xây dựng các mô hình trang trại mẫu làm nơi tham quan, tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi bò thịt cho các hộ chăn nuôi. Xây dựng chuỗi liên kết trong chăn nuôi bò thịt F1 BBB, trong đó tập trung vào khâu nối các doanh nghiệp chăn nuôi, các trang trại thu mua bê F1 BBB sau cai sữa vừa giải quyết đầu ra cho sản phẩm bê F1 cho hộ nông dân, vừa tạo vùng nguyên liệu tập trung phục vụ giết mổ gia súc công nghiệp.

Hợp tác liên kết các tỉnh, địa phương để chuyển giao công nghệ kỹ thuật chăn nuôi bò thịt BBB, xây dựng Hà Nội là trung tâm sản xuất tinh giống, con giống bò thịt chất lượng cao cung cấp cho các địa phương nuôi thương phẩm, qua đó xây dựng vành đai và nguồn cung cấp thực phẩm chất lượng cao cho Thủ đô.

Về việc cung ứng tinh dịch lợn, ông Bùi Đại Phong cho biết, trong bối cảnh dịch tả lợn châu Phi đang ở giai đoạn cao điểm, diễn biến phức tạp, có thể tái dịch và diễn ra trong một thời gian lâu dài, bên cạnh đó ngành chăn nuôi đang tái cơ cấu, trong đó giảm tỷ trọng chăn nuôi lợn, tăng tỷ trọng chăn nuôi gia súc ăn cỏ, gia cầm, thủy sản… Do vậy, việc triển khai cung ứng tinh dịch lợn trong 6 tháng cuối năm 2019 cần phải điều chỉnh phù hợp với chủ trương của Bộ NN&PTNT và thành phố Hà Nội đưa ra và phù hợp với điều kiện của từng địa phương trên địa bàn Thành phố.

Thiện Tâm