Hỗ trợ hiệu quả cho khởi nghiệp sáng tạo và khởi sự kinh doanh

31/12/2019

(Chinhphu.vn) - Bên cạnh việc ban hành nhiều chính sách hỗ trợ đặc thù theo Đề án Hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2019-2025, năm 2019, Hà Nội đã tích cực hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp và đạt được những kết quả đáng ghi nhận.

Diễn đàn khởi nghiệp sáng tạo HN 2019 thu hút nhiều startup Việt Nam và quốc tế - Ảnh: Báo An ninh thủ đô

Cụ thể, Thành phố đã ban hành chính sách hỗ trợ thực hiện các hoạt động truyền thông về khởi nghiệp sáng tạo và xây dựng văn hóa khởi nghiệp; thực hiện các chương trình đào tạo phát triển nguồn nhân lực cho khởi nghiệp sáng tạo; phát triển cơ sở hạ tầng, kỹ thuật, mặt bằng cho hoạt động khởi nghiệp sáng tạo; tổ chức các sự kiện kết nối mạng lưới, kết nối hệ sinh thái, thúc đẩy hoạt động khởi nghiệp sáng tạo; hỗ trợ ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển giao công nghệ và sản xuất thử nghiệm, thương mại hóa sản phẩm; hỗ trợ tiếp cận tài chính và thúc đẩy hoạt động đầu tư cho khởi nghiệp sáng tạo; hình thành Trung tâm Đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp Hà Nội.

Thành phố cũng duy trì thực hiện 100% hồ sơ đăng ký kinh doanh qua mạng; hồ sơ doanh nghiệp đăng ký trực tuyến mức độ 3 đạt tỷ lệ 76,5%, mức độ 4 đạt 23,5%. Rà soát quy trình giải quyết hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng, cắt giảm thời gian giải quyết nhằm phản hồi tính hợp lệ của hồ sơ đến doanh nghiệp một cách nhanh nhất. Từ cuối tháng 3/2019, hồ sơ trực tuyến đã được ưu tiên rút ngắn thời gian giải quyết, như: đăng ký mẫu dấu (giải quyết hồ sơ trong 1 ngày/quy định của pháp luật là 3 ngày làm việc); thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện (giải quyết hồ sơ trong 2 ngày/quy định của pháp luật là 3 ngày làm việc).

Cùng với việc tích cực triển khai công tác chuẩn hóa dữ liệu, số hóa tài liệu, hồ sơ đăng ký doanh nghiệp theo quy định và kế hoạch của Thành phố, Hà Nội triển khai hiệu quả mô hình “Cơ quan Đăng ký kinh doanh thân thiện”, hướng đến nền hành chính phục vụ, đem lại sự hài lòng, thuận tiện cho tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố trong thực hiện các thủ tục đăng ký doanh nghiệp…

Từ năm 2016, hưởng ứng tích cực tinh thần quốc gia khởi nghiệp, Thành phố Hà Nội đã chỉ đạo quyết liệt trong việc cải tạo môi trường đầu tư kinh doanh, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính theo hướng hiện đại, xây dựng chính quyền điện tử, thành phố thông minh để hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp.

Thành phố Hà Nội đặt trọng tâm khơi dậy tinh thần khởi nghiệp sáng tạo là một trong những nhiệm vụ chiến lược cho phát triển Thủ đô trong giai đoạn 2018-2020.

Năm 2018, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định số 4665/QĐ-UBND cùng Đề án “Hỗ trợ khởi nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2020”. Tháng 7/2019, HĐND thành phố Hà Nội cũng đã thông qua Nghị quyết 05/2019/NQ-HĐND về việc hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2019-2025. Mục tiêu của nghị quyết này là phấn đấu đến năm 2025 hỗ trợ 500 dự án khởi nghiệp sáng tạo, trong đó hỗ trợ 150 doanh nghiệp thương mại hóa sản phẩm với ít nhất là 2% doanh nghiệp gọi vốn, tổng giá trị mua bán, sáp nhập ước tính khoảng 500 tỷ đồng. Để đạt được mục tiêu trên, nghị quyết đã ban hành kèm theo 5 nhóm cơ chế, chính sách hỗ trợ hết sức thiết thực.

Ngoài ra, UBND thành phố Hà Nội cũng đã phê duyệt Đề án “Hỗ trợ phụ nữ Thủ đô khởi nghiệp giai đoạn 2018-2025” do Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố xây dựng.

Năm 2019, Hà Nội có khoảng 27.902 doanh nghiệp thành lập mới, vốn đăng ký 510.732 tỷ đồng, tăng 11% về số lượng doanh nghiệp và tăng 30% vốn đăng ký so với cùng kỳ.

Minh Anh