Hoàn thành kết nối liên thông 100% các nhà thuốc

13/01/2020

(Chinhphu.vn) - Việc triển khai kết nối liên thông các cơ sở cung ứng thuốc cơ bản đạt tiến độ đề ra, hoàn thành 100% tiến độ đối với nhà thuốc; hoàn thành 98% tiến độ đối với quầy thuốc.

Ảnh minh họa

Tính đến 31/12/2019, trên địa bàn Hà Nội có 7.196 cơ sở cung ứng thuốc hiện đang hoạt động trong đó: 1.129 cơ sở bán buôn thuốc, nguyên liệu làm thuốc; 3.592 nhà thuốc; 2.475 quầy thuốc.

Hiện nay, đã có 6.353/7.196 cơ sở đã thực hiện kết nối (đạt 88,3%). Trong đó, số cơ sở bán lẻ thuốc thực hiện kết nối 6018/6.067 (đạt 99,1%) gồm: 3.592/3.592 nhà thuốc, đạt 100%; 2.426/2.475 quầy thuốc, đạt 98%.

Một số huyện chưa hoàn thành kết nối 100% quầy thuốc tư nhân: Thanh Oai (40/53,đạt 75,5%), Thanh Trì (280/298, đạt 94%), Mê Linh (161/169, đạt 95,3%), Sóc Sơn (267/275, đạt 97,1%), Quốc Oai (67/69, đạt 97,1%),

Tổ công tác Thành phố đã tổ chức kiểm tra, giám sát việc triển khai ứng dụng CNTT kết nối các cơ sở cung ứng thuốc tại 15 quận, huyện, thị xã; 2 công ty dược phẩm cổ phần hóa nhà nước (Hapharco, Hataphar); 10 nhà thuốc bệnh viện; một số nhà thuốc/quầy thuốc tư nhân.

Công tác tổ chức, kiểm tra việc thực hiện kết nối liên thông các cơ sở tại một số quận, huyện chưa được chú trọng, một số nhà thuốc tư nhân đã thực hiện kết nối nhưng chưa cập nhật dữ liệu đầy đủ, thường xuyên, một số cơ sở còn chưa thực hiện thành thạo sử dụng phần mềm.

Cục Quản lý Dược chưa ban hành chuẩn kết nối liên thông đối với những cơ sở bán buôn; Các cơ sở chưa nhận được các thông báo của cơ quan quản lý gửi trên hệ thống Dược Quốc gia. Chưa có chế tài xử lý đối với những cơ sở thực hiện kết nối liên thông nhưng chưa cập nhật đầy đủ, thường xuyên dữ liệu hoạt động quản lý mua bán-hóa đơn thuốc.

Thời gian tới, Sở Y tế sẽ tăng cường tuyên truyền, tập huấn cho các cơ sở cung ứng thuốc để nâng cao trình độ CNTT, sử dụng phần mềm đồng thời, hiểu rõ lợi ích của việc thực hiện kết nối liên thông. Tăng cường kiểm tra hoạt động kê đơn thuốc tại các cơ sở khám chữa bệnh; việc thực hiện bán thuốc theo đơn của các cơ sở bán lẻ thuốc. Xử lý nghiêm trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật.

Tổ Công tác Thành phối phối hợp ƯBND quận, huỵện, thị xã tổ chức kiểm tra việc cập nhật dữ liệu kết nối liên thông tại nhà thuốc tư nhân trên địa bàn (kiểm tra đột xuất). UBND quận, huyện, thị xã: Tăng cường kiểm tra chất lượng việc thực hiện kết nối liên thông của các nhà thuốc/quầy thuốc tư nhân; xử lý nghiêm trường hợp nhà thuốc tư nhân không cập nhật thường xuyên, đầy đủ dữ liệu quy định theo thẩm quyền.

Nguyên Phương