Hoàn thiện các đề án mũi nhọn thuộc lĩnh vực y tế

15/11/2019

(Chinhphu.vn) - Theo báo cáo của Sở Y tế Hà Nội, trong năm 2019, Sở Y tế thành phố đã xây dựng các Đề án mũi nhọn nhằm thực hiện nhiệm vụ nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho người dân.

Trung tâm kỹ thuật cao và tiêu hóa Hà Nội khai trương máy Pyrexar tăng nhiệt hỗ trợ điều trị ung thư và máy cộng hưởng từ - Ảnh: Minh Anh

Từ đầu năm đến nay, ngành y tế đã đôn đốc các bệnh viện và các đơn vị báo cáo và hoàn thiện các Đề án nâng cấp sửa chữa bệnh viện đạt tiêu chuẩn chất lượng Châu Âu và bệnh viện đa khoa đầu ngành Hà Nội (Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn); Đề án phát triển bệnh viện mũi nhọn với các chuyên ngành: hồi sức cấp cứu chống độc, ngoại khoa, chẩn đoán hình ảnh (Bệnh viện đa khoa Thanh Nhàn); Đề án nâng cấp bệnh viện thành bệnh viện mũi nhọn chuyên khoa đầu ngành của Thành phố - Thành lập trung tâm hỗ trợ sinh sản và nam học đạt tiêu chuẩn quốc tế RTAC - Xây dựng ngân hàng tế bào gốc máu cuống rốn (Bệnh viện Phụ sản Hà Nội): các bệnh viện đã hoàn thành dự thảo Đề án theo quy định.

Hiện nay, Sở Y tế đã tổng hợp ý kiến đóng góp của các Sở, ngành, UBND các quận và các chuyên gia Bộ Y tế và trình UBND Thành phố Hà Nội.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của tập thể lãnh đạo UBND Thành phố, Sở Y tế đã đôn đốc các Bệnh viện chủ động hoàn thiện nội dung các bản Đề án theo quy định. Đồng thời, chỉ đạo Bệnh viện Phụ sản Hà Nội khẩn trương thực hiện nội dung được giao là chủ đầu tư xây dựng tòa nhà mới, phát triển đồng bộ và hiện đại hệ thống công nghệ thông tin trên mọi mặt hoạt động của bệnh viện và đặc biệt lưu ý quản lý dữ liệu nhằm phục vụ cho nghiên cứu khoa học và công tác điều trị xây dựng phương án phối hợp Sản - Nhi và có kế hoạch triển khai mô hình khám chữa bệnh Sản - Nhi ở cơ sở xây dựng tại huyện Thanh Oai.

Cuối tháng 8 năm nay, Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn cũng đã báo cáo tập thể lãnh đạo UBND thành phố Hà Nội đề án nâng cấp sửa chữa bệnh viện đạt tiêu chuẩn chất lượng châu Âu và bệnh viện đa khoa đầu ngành Hà Nội.

Hiện Bệnh viện Thanh Nhàn cũng đã hoàn thiện chỉnh sửa Đề án phát triển bệnh viện Thanh Nhàn thành bệnh viện đa khoa hoàn chỉnh với 3 chuyên ngành mũi nhọn: Hồi sức tích cực - Chống độc, Ngoại khoa, Chẩn đoán hình ảnh- Điện quang can thiệp; đồng thời tiếp tục đẩy mạnh đầu tư và phát triển những chuyên nghành Nội khoa Nội tiết, Dinh dưỡng và Kiểm soát nhiễm khuẩn.

Trong năm nay, các Đề án về lĩnh vực dự phòng cũng đã và đang hoàn thiện gồm Đề án phòng, chống bệnh không lây nhiễm, Đề án phòng chống tai nạn thương tích, xây dựng cộng đồng an toàn và Đề án chăm sóc và nâng cao sức khỏe người lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp (Trung tâm kiểm soát bệnh tật Thành phố).

Sở Y tế đã cáo Ban cán sự UBND Thành phố về đề án “Nâng cao năng lực của Trung tâm cấp cứu 115”. Hiện nay, Trung tâm 115 đã xây dựng đề án thành lập các Trạm cấp cứu khu vực và thành lập phòng điều phối cấp cứu.

Theo Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Nguyễn Khắc Hiền, dự kiến trong năm tới, Sở Y tế Hà Nội sẽ xây dựng và trình UBND thành phố Hà Nội một số đề án thuộc lĩnh vực y tế là Đề án Ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin y tế thông minh thành phố Hà Nội giai đoạn 2020-2025. Cùng với đó, trong năm tới, Sở Y tế cũng báo cáo đề xuất về việc xây dựng Đề án xây dựng Trung tâm kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội hiện đại ngang tầm các nước trong khu vực giai đoạn 2021-2025.

Minh Anh