Hoạt động thương mại, dịch vụ bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

27/02/2020

(Chinhphu.vn) - Theo báo cáo của Sở Công thương Hà Nội, hoạt động thương mại, dịch vụ tháng 2 và 2 tháng đầu năm trên địa bàn Hà Nội bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, nhất là các hoạt động du lịch, khách sạn, nhà hàng, xuất, nhập khẩu.

Bên cạnh đó, Nghị định số 100/2019/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt, có hiệu lực từ ngày 01/01/2020 đã làm thay đổi thói quen khi đi ăn uống của khách hàng nên tình hình kinh doanh của các cơ sở dịch vụ ăn uống, nhà hàng cũng bị ảnh hưởng.

Tổng mức lưu chuyển hàng hóa và doanh thu dịch vụ tháng 2 trên địa bàn ước đạt 234,4 nghìn tỷ đồng, giảm 6,6% so tháng trước và tăng 8,8% so cùng kỳ năm trước. Tính chung 2 tháng đầu năm, tổng mức lưu chuyển hàng hóa bán ra và doanh thu dịch vụ ước đạt 485,6 nghìn tỷ đồng, tăng 9,1% so cùng kỳ năm trước.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 2 ước đạt 46,1 nghìn tỷ đồng, giảm 4,8% so với tháng trước và tăng 7,6% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó doanh thu bán lẻ hàng hóa đạt 28,7 nghìn tỷ đồng, giảm 6,4% và tăng 11,1%; khách sạn, nhà hàng đạt 4.550 tỷ đồng, giảm 3,9% và giảm 8,2%; du lịch lữ hành đạt 855 tỷ đồng, giảm 1,1% và giảm 10,7%; dịch vụ khác đạt 11,9 nghìn tỷ đồng, giảm 1,5% và tăng 8,2%.

Tính chung 2 tháng đầu năm, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trên địa bàn Hà Nội ước đạt 94,4 nghìn tỷ đồng, tăng 6,3% so với cùng kỳ. Chia theo loại hình: Kinh tế nhà nước đạt 16,3 nghìn tỷ đồng, chiếm 17,3% tổng mức và tăng 3,8%; kinh tế ngoài nhà nước đạt 72,5 nghìn tỷ đồng, chiếm 76,8% và tăng 6,8%; kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đạt 5,6 nghìn tỷ đồng, chiếm 5,9% và tăng 7,8%.

Theo số liệu thống kê, chia theo ngành kinh tế, doanh thu bán lẻ hàng hóa đạt 59,4 nghìn tỷ đồng, chiếm 62,9% tổng mức và tăng 10,5% so cùng kỳ năm trước do tâm lý mua tích trữ hàng hóa phòng chống dịch bệnh của người dân nên một số ngành hàng có doanh thu tăng cao so với cùng kỳ như (Lương thực, thực phẩm tăng 14%; hàng may mặc tăng 11%; đồ dùng, dụng cụ trang thiết bị gia đình tăng 11,2%...). Doanh thu khách sạn, nhà hàng chỉ đạt 9,3 nghìn tỷ đồng, chiếm 9,9% và giảm 8,1%; du lịch lữ hành đạt 1,7 nghìn tỷ đồng, chiếm 1,8% và giảm 9,5%; dịch vụ khác đạt 24 nghìn tỷ đồng, chiếm 25,4% và tăng 4,1%.

Minh Anh