Hoạt động thương mại tăng đáng kể so với những tháng đầu năm

29/11/2020

(Chinhphu.vn) – Theo Sở Công Thương Hà Nội, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 11 ước tính đạt 54,5 nghìn tỷ đồng, tăng 1,9% so với tháng trước và tăng 4,6% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, doanh thu bán lẻ hàng hóa đạt 35,7 nghìn tỷ đồng, tăng 2,2% và tăng 11,1%; doanh thu khách sạn, nhà hàng đạt 4,9 nghìn tỷ đồng, tăng 1,7% và giảm 10,8%; doanh thu du lịch lữ hành đạt 445 tỷ đồng, tăng 0,7% và giảm 61,7%; doanh thu dịch vụ khác đạt 13,5 nghìn tỷ đồng, tăng 1,2% và tăng 1,1%. Một số nhóm hàng có doanh thu tăng mạnh so cùng kỳ như đồ dùng, dụng cụ trang thiết bị gia đình tăng 28,7%; hàng may mặc tăng 21,3%; phương tiện đi lại (trừ ô tô con) tăng 12,8%; gỗ và vật liệu xây dựng tăng 12,2%; vật phẩm văn hóa, giáo dục tăng 7,5%.

Tính chung 11 tháng, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước tính đạt 530,1 nghìn tỷ đồng, tăng 2,7% so với cùng kỳ năm trước, trong đó doanh thu bán lẻ hàng hóa đạt 348,2 nghìn tỷ đồng, chiếm 65,7% tổng mức và tăng 9,9% (đồ dùng, dụng cụ trang thiết bị gia đình tăng 21,5%; lương thực, thực phẩm tăng 16%; hàng may mặc tăng 15,1%; gỗ và vật liệu xây dựng tăng 6,8%...).

Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống 11 tháng đạt 47,3 nghìn tỷ đồng, chiếm 8,9% tổng mức và giảm 15,2% so với cùng kỳ năm trước, trong đó doanh thu dịch vụ lưu trú đạt 4,9 nghìn tỷ đồng, chiếm 0,9% và giảm 50%; doanh thu dịch vụ ăn uống đạt 42,4 nghìn tỷ đồng, chiếm 8% và giảm 7,9%. Doanh thu dịch vụ lữ hành đạt 5,7 nghìn tỷ đồng, chiếm 1,1% tổng mức và giảm 47,5% so với cùng kỳ năm trước.

Doanh thu dịch vụ khác 11 tháng đạt 128,9 nghìn tỷ đồng, chiếm 24,3% tổng mức và giảm 3,1% so với cùng kỳ năm trước, trong đó: Dịch vụ kinh doanh bất động sản giảm 3,3%; nghệ thuật, vui chơi giải trí giảm 7,4%; hành chính và dịch vụ hỗ trợ giảm 8,3%. Một số ngành dịch vụ đạt mức tăng khá như: Giáo dục và đào tạo tăng 8,4%; dịch vụ y tế và trợ giúp xã hội tăng 7,8%...

Tháng 11, dịch COVID-19 trên cả nước tiếp tục được kiểm soát tốt. Thành phố Hà Nội thực hiện nhiều giải pháp nhằm kích cầu tiêu dùng như Hội chợ, triển lãm, giảm giá, khuyến mại... cùng với tâm lý mua sắm của người dân dịp cuối năm tăng lên, nên hoạt động thương mại trong tháng tăng đáng kể so với những tháng đầu năm 2020.

Minh Anh