Hoạt động tín dụng ngân hàng duy trì mức tăng trưởng ổn định

26/04/2019

(Chinhsphu.vn) – Trong tháng 4 và trong 4 tháng đầu năm 2019, hoạt động huy động vốn và cho vay của các tổ chức tín dụng trên địa bàn Thành phố đều có mức tăng trưởng so với cùng kỳ năm 2018, thể hiện xu hướng phát triển tích cực và thanh khoản của hệ thống tổ chức tín dụng vẫn giữ ở mức ổn định.

Theo báo cáo của Cục thống kê thành phố Hà Nội,  các tổ chức tín dụng trên địa bàn Thành phố trong tháng 4 có tốc độ tăng trưởng ổn định, chấp hành đầy đủ các quy định của pháp luật về tỷ lệ đảm bảo hoạt động huy động vốn an toàn. Tháng 4, nguồn vốn huy động trên địa bàn thành phố Hà Nội đạt 3.216 nghìn tỷ đồng, tăng 1,1% so với tháng trước và tăng 3,7% so với thời điểm cuối năm 2018. Lượng tiền gửi đạt 3.060 nghìn tỷ đồng, chiếm 95,1% trong tổng nguồn vốn huy động, tăng 1,2% so với tháng trước và tăng 3,9% so với tháng 12 năm 2018 .

Trong đó, tiền gửi tiết kiệm đạt 1.320 nghìn tỷ đồng, tăng 1,3% và tăng 4,1%; tiền gửi thanh toán đạt 1.740 nghìn tỷ đồng, tăng 1,1% và tăng 3,8%); phát hành giấy tờ có giá đạt 156 nghìn tỷ đồng, chiếm 4,9% trong tổng nguồn vốn huy động được đồng thời tăng 0,1% so với tháng 3 vừa qua và tăng 0,4% so với thời điểm kết thúc năm 2018. 

Tổng dư nợ tín dụng trên địa bàn Thành phố tính đến hết tháng này đạt 1.940 nghìn tỷ đồng, tăng 1% so tháng trước và tăng 3,7% so với thời điểm cuối năm 2018. Trong đó, dư nợ cho vay đạt 1.721 nghìn tỷ đồng, chiếm 88,7% và đầu tư đạt 219 nghìn tỷ đồng, chiếm 11,3% trong tổng dư nợ tín dụng.

Dư nợ cho vay theo kỳ hạn cho vay cũng tăng. Trong đó, dư nợ ngắn hạn đạt 723 nghìn tỷ đồng, tăng 1,1% so với tháng trước và 3,9% so với tháng 12 năm 2018; dư nợ trung hạn và dài hạn đạt 998 nghìn tỷ đồng, tăng 1,2% và tăng 4,2%.

Tính đến hết tháng 4, tỷ lệ nợ xấu chiếm 2,1% trên tổng dư nợ và 2,3% trong tổng số dư nợ cho vay; cho vay chính sách xã hội chiếm 0,4%. Điều này cho thấy, về chất lượng tín dụng, các tổ chức tín dụng  tiếp tục đảm bảo các tỷ lệ an toàn về vốn, an toàn trong hoạt động ngân hàng, chú trọng quản trị rủi ro thanh khoản và xử lý nợ xấu, nâng cao chất lượng tín dụng, sẵn sàng đáp ứng nhu cầu thanh toán của nền kinh tế.

Nhìn chung, tình hình hoạt động tín dụng ngân hàng trên địa bàn thành phố Hà Nội trong tháng 4 và 4 tháng đầu năm gặp nhiều thuật lợi, tốc độ tăng trưởng tín dụng duy trì ở mức ổn định. Với những dấu hiệu khả quan từ nền kinh tế, dự kiến tốc độ tăng trưởng của hoạt động tín dụng ngân hàng trên địa bàn Thành phố vẫn sẽ tiếp tục tăng trưởng đạt mức khá cao.

Minh Anh