Hoạt động tín dụng ngân hàng duy trì ở mức tăng trưởng ổn định

30/10/2019

(Chinhphu.vn) - Theo báo cáo của Cục thống kê thành phố Hà Nội, trong tháng 10 hoạt động tín dụng ngân hàng trên  địa bàn thành phố duy trì ở mức tăng trưởng ổn định. Các tổ chức tín dụng tập trung đẩy mạnh mở rộng cho vay; tăng cường thực hiện các giải pháp tín dụng an toàn và nâng cao chất lượng tín dụng, xử lý nợ xấu và hạn chế nợ xấu mới phát sinh.

Tính đến tháng 10, nguồn vốn huy động của các tổ chức tín dụng trên địa bàn ước tính đạt 3.435 nghìn tỷ đồng, tăng 1,1% so với tháng trước và tăng 10,8% so với thời điểm cuối năm 2018. Chia ra, tiền gửi đạt 3.278 nghìn tỷ đồng, chiếm 95,4% trong tổng nguồn vốn huy động, tăng 1,1% và tăng 11,3% (trong đó, tiền gửi tiết kiệm đạt 1.415 nghìn tỷ đồng, tăng 1,1% và tăng 11,7%; tiền gửi thanh toán đạt 1.863 nghìn tỷ đồng, tăng 1,1% và tăng 11,1%); phát hành giấy tờ có giá đạt 157 nghìn tỷ đồng, chiếm 4,6% trong tổng nguồn vốn huy động được, tăng 0,7% so với thời điểm kết thúc năm 2018.  

Tổng dư nợ tín dụng tháng 10  đạt 2.068 nghìn tỷ đồng, tăng 1% so tháng trước và tăng 10,5% so với thời điểm cuối năm 2018, trong đó dư nợ cho vay đạt 1.848 nghìn tỷ đồng, chiếm 89,4% trong tổng dư nợ và đầu tư đạt 220 nghìn tỷ đồng, chiếm 10,6%.

Dư nợ cho vay ngắn hạn đạt 769 nghìn tỷ đồng, tăng 1% so với tháng trước và tăng 10,6% so với tháng 12 năm 2018; dư nợ trung hạn và dài hạn đạt 1.079 nghìn tỷ đồng, tăng 1,2% và tăng 12,7%.

Tỷ lệ cho vay đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa chiếm 18,1%; cho vay xuất khẩu chiếm 9,5%; cho vay tiêu dùng chiếm 8,8%; cho vay nông nghiệp, nông thôn chiếm 8,5%; cho vay bất động sản chiếm 7,6% trong tổng dư nợ cho vay.

Minh Anh