Hoạt động tín dụng ngân hàng tăng trưởng khả quan

28/03/2019

(Chinhphu.vn) - Trong tháng 3, tổng nguồn vốn huy động của các tổ chức tín dụng trên địa bàn Hà Nội tăng 18,5% so với cùng kỳ năm trước; tổng dư nợ cho vay và đầu tư tăng 17,6% so cùng kỳ.

Theo đánh giá của Ngân hàng Nhà nước Hà Nội, nhìn chung trong tháng 3, hoạt động tín dụng vẫn giữ được đà tăng trưởng ổn định, hoạt động huy động vốn và hoạt động cho vay của các tổ chức tín dụng trên địa bàn thành phố đều có mức tăng trưởng so với cùng kỳ năm 2018, thể hiện xu hướng phát triển tích cực và thanh khoản của hệ thống tổ chức tín dụng vẫn giữ ở mức ổn định.

Tính đến hết tháng 3, nguồn vốn huy động trên địa bàn Thành phố Hà Nội ước đạt 3.181 nghìn tỷ đồng, tăng 1,1% so với tháng trước và tăng 2,6% so với thời điểm cuối năm 2018; phát hành giấy tờ có giá đạt 156 nghìn tỷ đồng, chiếm 4,9% trong tổng nguồn vốn huy động được, tăng 0,1% so với tháng 2 và tăng 0,3% so với thời điểm kết thúc năm 2018.

Tổng dư nợ tín dụng trên địa bàn Thành phố tính đến hết tháng 3 ước tính đạt 1.920 nghìn tỷ đồng, tăng 1% so tháng trước và tăng 2,6% so với thời điểm cuối năm 2018. Trong đó, dư nợ cho vay đạt 1.701 nghìn tỷ đồng, chiếm 88,6% trong tổng dư nợ, tăng 1,2% và tăng 2,9%; đầu tư đạt 219 nghìn tỷ đồng, chiếm 11,4%, tăng 0,1% và tăng 0,2%.

Dư nợ cho vay theo chương trình tín dụng tháng này trên địa bàn Thành phố đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa chiếm 36,9% trong tổng dư nợ cho vay, cho vay xuất khẩu chiếm 9,5%, cho vay tiêu dùng chiếm 8,8%, cho vay nông nghiệp, nông thôn chiếm 8,5%, cho vay bất động sản chiếm 7,6%...

Về chất lượng tín dụng, các tổ chức tín dụng  tiếp tục đảm bảo các tỷ lệ an toàn về vốn, an toàn trong hoạt động ngân hàng, chú trọng quản trị rủi ro thanh khoản và xử lý nợ xấu, nâng cao chất lượng tín dụng, sẵn sàng đáp ứng nhu cầu thanh toán của nền kinh tế. Đến cuối tháng 3, tỷ lệ nợ quá hạn chiếm 2,1%  trên tổng dư nợ và 2,4% trong tổng số dư nợ cho vay.

Thực hiện chương trình kết nối Ngân hàng - Doanh nghiệp và các chương trình tín dụng gắn với thực hiện các chương trình phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn Thủ đô, trong quí I/2019, Ngân hàng Nhà nước Hà Nội đã tập trung thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, xem xét giải quyết cho vay các nhu cầu có đủ điều kiện vay vốn, kịp thời xử lý ngay các vướng mắc liên quan đến tiếp cận tín dụng, điều chỉnh kỳ hạn nợ, lãi suất...

Ngân hàng Nhà nước Hà Nội cũng chỉ đạo các tổ chức tín dụng ưu tiên dành nguồn vốn để cho vay với lãi suất thấp hơn 0,5-1,5%/năm so với lãi suất cho vay thông thường.

Kết quả chương trình kết nối ngân hàng - doanh nghiệp trên địa bàn cho thấy, kể từ đầu chương trình đến nay, dư nợ cho vay đạt 523.260 tỷ đồng. Lãi suất cho vay phổ biến 6-6,5%/năm đối với các khoản vay ngắn hạn, 8-9%/năm đối với các khoản vay trung và dài hạn; một số doanh nghiệp thuộc lĩnh vực ưu tiên và có xếp hạng tín dụng tốt vay vốn các ngân hàng thương mại lớn được hưởng lãi suất ưu đãi thấp hơn.

Minh Anh