Hoạt động tín dụng ngân hàng tăng trưởng ổn định

28/01/2020

(Chinhphu.vn) - Theo báo cáo của Ngân hàng Nhà nước thành phố Hà Nội, trong tháng 1, các tổ chức tín dụng trên địa bàn tập trung đẩy mạnh mở rộng các giải pháp tín dụng an toàn và nâng cao chất lượng tín dụng, xử lý nợ xấu và hạn chế nợ xấu mới phát sinh.

Trong tháng này, nguồn vốn huy động đạt 3.536 nghìn tỷ đồng, giảm 0,9% so với tháng trước và tăng 13,1% so với cùng kỳ năm 2019. Lượng tiền gửi đạt 3.379 nghìn tỷ đồng, chiếm 95,6% trong tổng nguồn vốn huy động, giảm 0,9% và tăng 13,7% (trong đó tiền gửi tiết kiệm đạt 1.459 nghìn tỷ đồng, giảm 0,8% và tăng 14,2%; tiền gửi thanh toán đạt 1.920 nghìn tỷ đồng, tăng 1% và tăng 13,4%); phát hành giấy tờ có giá đạt 157 nghìn tỷ đồng, chiếm 4,4% trong tổng nguồn vốn huy động được, bằng thời điểm kết thúc năm 2019 và tăng 0,7% so với cùng kỳ năm trước

Tổng dư nợ tín dụng tháng 1 trên địa bàn Hà Nội đạt 2.132 nghìn tỷ đồng, tăng 0,9% so tháng trước và tăng 12,9% so với cùng kỳ năm 2019, trong đó dư nợ cho vay đạt 1.911 nghìn tỷ đồng, chiếm 89,6% và đầu tư đạt 221 nghìn tỷ đồng, chiếm 10,4%. Dư nợ cho vay ngắn hạn đạt 791 nghìn tỷ đồng, tăng 1% so với tháng trước và tăng 12,4% so với cùng kỳ năm trước; dư nợ trung hạn và dài hạn đạt 1.120 nghìn tỷ đồng, tăng 1% và tăng 15,9%.

Dư nợ cho vay bằng VNĐ đạt 1.700 nghìn tỷ đồng, tăng 1,1% so tháng trước và tăng 15,7% so với cùng kỳ năm trước; dư nợ bằng ngoại tệ đạt 211 nghìn tỷ đồng, bằng tháng trước và tăng 5,2%.

Về dư nợ cho vay theo chương trình tín dụng trên địa bàn thành phố, trong tháng 1, tỷ lệ cho vay đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa chiếm 19,1%; cho vay xuất khẩu chiếm 5,3%; cho vay tiêu dùng chiếm 19,5%; cho vay nông nghiệp, nông thôn chiếm 9,1%; cho vay bất động sản chiếm 21,2% trong tổng dư nợ cho vay.

Minh Anh