Hoạt động tín dụng ngân hàng tháng đầu năm 2019 đạt kết quả khả quan

27/01/2019

(Chinhphu.vn) - Do hoạt động tín dụng ngân hàng trên địa bàn thành phố Hà Nội trong tháng 1 gặp nhiều thuận lợi nên tổng nguồn vốn huy động của các tổ chức tín dụng trên địa bàn tăng 0,9% so với thời điểm kết thúc năm 2018; tổng dư nợ cho vay và đầu tư tăng 0,9%.

Nhìn chung trong tháng 1, hoạt động tín dụng vẫn giữ được đà tăng trưởng khá, hoạt động huy động vốn và hoạt động cho vay của các tổ chức tín dụng trên địa bàn thành phố đều có mức tăng trưởng so với cùng kỳ năm 2018, thể hiện xu hướng phát triển tích cực và thanh khoản của hệ thống tổ chức tín dụng vẫn được giữ vững ở mức ổn định, cụ thể:

Về huy động vốn, tháng 1, cũng là tháng cận kề Tết Nguyên Đán, các tổ chức tín dụng trên địa bàn đã đưa ra nhiều hình thức tiếp thị, quảng bá, giới thiệu sản phẩm, đưa ra các chương trình khuyến mại như tặng quà, bốc thăm quay số trúng thưởng, tặng thẻ mua hàng,... để thu hút và cải thiện cơ cấu nguồn vốn. Do vậy, nguồn vốn huy động của các tổ chức tín dụng trên địa bàn có tốc độ tăng trưởng tốt, đảm bảo cân đối đủ để thực hiện cấp tín dụng và chấp hành các quy định của pháp luật về tỷ lệ đảm bảo an toàn trong hoạt động tín dụng.

Nguồn vốn huy động của các tổ chức tín dụng trên địa bàn Thành phố ước tính đạt 3.128 nghìn tỷ đồng tăng 0,9% so với thời điểm kết thúc năm 2018. Lượng tiền gửi đạt 2.972 nghìn tỷ đồng chiếm 95% trong tổng nguồn vốn huy động, tăng 0,9% so với tháng 12 năm 2018 (Trong đó: tiền gửi tiết kiệm đạt 1.278 nghìn tỷ đồng tăng 0,8% so với tháng 12 năm 2018; tiền gửi thanh toán đạt 1.694 nghìn tỷ đồng tăng 1%) phát hành giấy tờ có giá đạt 156 nghìn tỷ đồng chiếm 5% trong tổng nguồn vốn huy động được và đồng thời tăng 0,1% so với tháng 12 vừa qua.

Tổng dư nợ tín dụng trên địa bàn Thành phố tính đến hết tháng 1 ước đạt gần 1.888 nghìn tỷ đồng tăng 0,9% so với thời điểm cuối tháng 12 năm 2018. Trong đó: Dư nợ cho vay đạt 1.670 nghìn tỷ đồng chiếm 88,5% và đầu tư đạt 218 nghìn tỷ đồng chiếm 11,5% trong tổng dư nợ tín dụng.

Dư nợ cho vay chia theo nội, ngoại tệ với số dư nợ bằng VNĐ đạt 1.635 nghìn tỷ đồng tăng 1% so với tháng 12 năm 2018; dư nợ bằng ngoại tệ đạt 253 nghìn tỷ đồng tăng 0,4% so với tháng 12 vừa qua.

Dư nợ cho vay theo chương trình tín dụng tháng 1 trên địa bàn Thành phố có tỷ lệ cho vay đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa chiếm 36,9%; cho vay xuất khẩu chiếm 9,5%; cho vay tiêu dùng chiếm 8,8%; cho vay nông nghiệp, nông thôn chiếm 8,5%; cho vay bất động sản chiếm 7,6% trong tổng dư nợ cho vay.

Về chất lượng tín dụng, các tổ chức tín dụng tiếp tục đảm bảo các tỷ lệ an toàn về vốn, an toàn trong hoạt động ngân hàng, chú trọng quản trị rủi ro thanh khoản và xử lý nợ xấu, nâng cao chất lượng tín dụng, sẵn sàng đáp ứng nhu cầu thanh toán của nền kinh tế. Đến cuối tháng 1, tỷ lệ nợ quá hạn chiếm 2,2% trong tổng dư nợ và 2,4% trong tổng dư nợ cho vay.

Theo đánh giá của các chuyên gia kinh tế, nhìn chung tình hình hoạt động tín dụng ngân hàng trên địa bàn thành phố Hà Nội trong tháng 1 gặp nhiều thuật lợi, tốc độ tăng trưởng duy trì ở mức ổn định. Với những dấu hiệu khả quan, tình hình mua sắm của người dân vào những ngày cận kề Tết Nguyên Đán, các chương trình huy động vốn và cho vay vào những tháng đầu năm 2019 hấp dẫn từ các tổ chức tín dụng, dự kiến tốc độ tăng trưởng của hoạt động tín dụng ngân hàng trên địa bàn Thành phố vẫn sẽ tiếp tục tăng trưởng ổn định ở mức khá cao.

Minh Anh