Hoạt động xuất nhập khẩu có nhiều chuyển biến tích cực

29/11/2020

(Chinhphu.vn) – Theo Sở Công Thương Hà Nội, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa trên địa bàn Hà Nội tháng 11 ước đạt 1.465 triệu USD, tăng 8,3% so với tháng trước và tăng 21,8% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 875 triệu USD, tăng 9,2% và tăng 29,4%; khu vực vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt 590 triệu USD, tăng 6,8% và tăng 12%. Một số nhóm hàng có kim ngạch xuất khẩu tăng mạnh so với cùng kỳ như: Điện thoại và linh kiện tăng 36,3%; hàng gốm sứ tăng 29,6%; giày dép tăng 21,7%; thủy tinh và sản phẩm từ thủy tinh tăng 17,7%; máy vi tính, hàng điện tử và linh kiện tăng 12%.... Bên cạnh đó, một số mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu giảm so cùng kỳ như: Xăng dầu giảm 79,9%; phương tiện vận tải và phụ tùng giảm 28,3%; hàng dệt may giảm 4,6%; hàng nông sản giảm 2,3% (riêng mặt hàng gạo vẫn đạt mức tăng 16,6% so với cùng kỳ).

Tính chung 11 tháng, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước đạt 14,6 tỷ USD, tăng 1,2% so với cùng kỳ năm 2019, trong đó: Khu vực kinh tế trong nước đạt  9,1 tỷ USD, tăng 7,6%; khu vực có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt 5,5 tỷ USD, giảm 8%. Một số mặt hàng chủ yếu có kim ngạch xuất khẩu 11 tháng tăng cao so với cùng kỳ năm trước: Hàng gốm sứ đạt 193 triệu USD, tăng 10,1%; gỗ và sản phẩm từ gỗ đạt 481 triệu USD, tăng 7,1%; thủy tinh và sản phẩm từ thủy tinh đạt 328 triệu USD, tăng 3,3%. Một số mặt hàng có kim ngạch nhập khẩu giảm: Xăng dầu đạt 549 triệu USD, giảm 55,5%; phương tiện vận tải và phụ tùng đạt 985 triệu USD, giảm 19,8%; hàng dệt may đạt 1.702 triệu USD, giảm 12,3%; máy móc thiết bị phụ tùng đạt 1.456 triệu USD, giảm 10,1%; máy vi tính, hàng điện tử và linh kiện đạt 2.112 triệu USD, giảm 6,5%...

Kim ngạch nhập khẩu hàng hóa tháng 11 ước đạt 2.600 triệu USD, tăng 8,5% so với tháng trước và giảm 5,1% so với cùng kỳ năm trước, trong đó: Khu vực kinh tế trong nước đạt 1.980 triệu USD, tăng 8% và giảm 8,7%; khu vực có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt 620 triệu USD, tăng 10% và tăng 8,6%. Một số mặt hàng có giá trị nhập khẩu lớn: Máy móc thiết bị, phụ tùng đạt 520 triệu USD, tăng 9,2% so với tháng trước và tăng 1,8% so với cùng kỳ năm trước; máy vi tính, hàng điện tử và linh kiện đạt 300 triệu USD, tăng 6,3% và tăng 53,9%; phương tiện vận tải và phụ tùng đạt 137 triệu USD, tăng 9,9% và giảm 31,7%.

Tính chung 11 tháng, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa ước đạt 25,9 tỷ USD, giảm 9,5% so với cùng kỳ năm 2019, trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 20 tỷ USD, giảm 12,1%; khu vực có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt 5,9 tỷ USD, tăng 0,8%. Một số mặt hàng có giá trị nhập khẩu lớn là máy móc thiết bị và phụ tùng đạt 4.871 triệu USD, giảm 11% so với cùng kỳ năm trước; máy vi tính, hàng điện tử và linh kiện đạt 2.240 triệu USD, giảm 1,2%; xăng dầu đạt 1.680 triệu USD, giảm 48%; phương tiện vận tải và phụ tùng đạt 1.274 triệu USD, giảm 31%; sắt thép đạt 1.193 triệu USD, giảm 17,1%.

Minh Anh