Hơn 4.100 tỷ đồng đầu tư xây dựng trường chất lượng cao

14/05/2019

(Chinhphu.vn) - Tiếp tục quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, đáp ứng nhu cầu học tập của con em nhân dân Thủ đô, năm học 2018-2019, trên địa bàn Hà Nội các quận, huyện, thị xã đã xây mới và thành lập mới được 70 trường học các cấp.

Trưởng tiểu học thuộc huyện Chương Mỹ được xây mới khang trang. Ảnh: Minh Anh

Theo báo cáo mới nhất của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, Thành phố đã xây mới và thành lập mới 31 trường mầm non, 24 trường tiểu học, 15 trường THCS với kinh phí khoảng 4.105 tỷ đồng.

Khối trực thuộc năm 2018 xây mới và đưa vào sử dụng 2 trường THPT, với kinh phí khoảng 250 tỷ đồng; 40 trường có dự án năm 2018 thuộc nguồn vốn chống xuống cấp. 

Ngoài ra, thành phố Hà Nội cũng cải tạo, sửa chữa được 387 trường học các cấp học với 2.450 phòng học mới xây, 2.552 phòng học cải tạo. Tiến hành khảo sát thực trạng khu nhà vệ sinh cần cải tạo hoặc xây mới tại 1.270 trường tiểu học và THCS, kinh phí dự kiến gần 466 tỷ đồng để xây dựng phương án thực hiện.

Năm nay, Hà Nội cũng bổ sung kế hoạch trung hạn giai đoạn 2018-2020 cho 222 dự án, (trong đó 22 trường THPT); hiện tại Thành phố đã bố trí vốn là 424 tỷ cho 11 dự án khối trực thuộc Sở.

Công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, năm 2018 vượt chỉ tiêu, đạt 150% kế hoạch (120/80 trường), đã kiểm tra công nhận lại 138/190 trường, trong đó mầm non 37 trường; tiểu học 46 trường; THCS 48 trường; THPT 07 trường, đưa tỷ lệ trường CQG công lập và ngoài công lập đạt 55,0% (1.492/2.711), trong đó công lập là 66,7% (1.456/2.183).

Toàn thành phố Hà Nội hiện có 18 trường chất lượng cao trong đó có 13 trường công lập (07 trường mầm non, 02 trường tiểu học, 03 trường THCS và 01 trường THPT) và 5 trường ngoài công lập. Đối với trường công lập đang thực hiện cơ chế tài chính theo Nghị quyết 15/2013/NQ-HĐND ngày 17/7/2013 và Nghị quyết 14/2016/NQ-HĐND 06/12/2016 của HĐND Thành phố. Mô hình trường chất lượng cao đang phát huy tác dụng tốt với học sinh và cha mẹ học sinh.

Minh Anh