Huy động 3.707 tỷ đồng TPCP

27/05/2020

(Chinhphu.vn) - Ngày 27/5, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) đã tổ chức phiên đấu thầu TPCP do Kho bạc Nhà nước phát hành. Tổng khối lượng phát hành 6.500 tỷ đồng.

Các kỳ hạn 10 năm,15 năm (mỗi kỳ hạn 2.500 tỷ đồng), 5 năm (1.000 tỷ đồng), 30 năm (500 tỷ đồng). Kết quả, phiên đấu thầu đã huy động được 3.707 tỷ đồng.

Cụ thể, trái phiếu kỳ hạn 10 năm huy động được 1.207 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 2,90%/năm, cao hơn 0,10%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 20/5).

Trái phiếu kỳ hạn 15 năm huy động được 2.500 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 3,07%/năm, cao hơn 0,12%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 20/5).

Trái phiếu kỳ hạn 5 năm và 30 năm không có lãi suất trúng thầu.

Được biết, kể từ đầu năm 2020, Kho bạc Nhà nước (KBNN) đã huy động được 53.443 tỷ đồng TPCP thông qua hình thức đấu thầu tại HNX.

Anh Minh