Huy động đóng góp từ nhân dân hàng nghìn tỷ đồng xây dựng nông thôn mới

06/04/2020

(Chinhphu.vn) - Theo Sở NN&PTNT, từ năm 2016-2020, tổng kinh phí huy động thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới là 44.717 tỷ đồng, trong đó, ngân sách Trung ương hỗ trợ Thành phố 46 tỷ đồng.

Được biết, trong giai đoạn 2016 - 2020, Thành ủy, HĐND, UBND TP. Hà Nội đã quan tâm đến lĩnh vực phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và nâng cao đời sống nông dân. Vì vậy, Thành phố cũng như các huyện, thị xã, các xã đã bố trí ngân sách năm sau cao hơn năm trước. Đặc biệt vận động tuyên truyền các tổ chức, cá nhân đóng góp ủng hộ chương trình xây dựng nông thôn mới.

Ngoài ra, ngân sách Thành phố cũng bố trí 16.225,4 tỷ đồng; Ngân sách huyện 22.933,3 tỷ đồng. Ngân sách xã là 1.280,6 tỷ đồng.

Đặc biệt, vốn huy động ngoài ngân sách Nhà nước đạt 4.231,7 tỷ đồng, trong đó, đóng góp của nhân dân (bằng ngày công lao động trực tiếp, hiến đất làm các công trình công cộng,...) là 1.913 tỷ đồng; còn lại vốn doanh nghiệp, hợp tác xã là 1.700,3 tỷ đồng; các nguồn vốn khác là 618,5 tỷ đồng. Tính đến nay, Hà Nội không còn tình trạng nợ đọng xây dựng nông thôn mới.

Thiện Tâm