Huy động được 1.103 tỷ đồng TPCP

06/02/2020

(Chinhphu.vn) - Ngày 5/2, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu Chính phủ (TPCP) do Kho bạc Nhà nước phát hành. Tổng khối lượng phát hành 3.000 tỷ đồng tại các kỳ hạn 20 năm và 30 năm (mỗi kỳ hạn 1.500 tỷ đồng). Kết quả, phiên đấu thầu đã huy động được 1.103 tỷ đồng.

Cụ thể, trái phiếu kỳ hạn 30 năm có 8 thành viên dự thầu, huy động được 1.103 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 3,72%/năm, thấp hơn 0,08%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 15/1/2020).

Trái phiếu kỳ hạn 20 năm không có lãi suất trúng thầu.

Lãi suất trúng thầu trái phiếu kỳ hạn 30 năm đã xuống thấp kỷ lục kể từ khi bắt đầu phát hành loại trái phiếu này vào năm 2016, khi đó lãi suất phát hành thấp nhất của trái phiếu kỳ hạn 30 năm là 7,98%/năm. Như vậy lãi suất trúng thầu trái phiếu kỳ hạn 30 năm đã giảm 4,26%/năm so với năm 2016.

Kể từ đầu năm 2020, sau 4 phiên đấu thầu trái phiếu, KBNN huy động được 10.629 tỷ đồng TPCP thông qua hình thức đấu thầu tại HNX.

Huy Thắng