Huy động được 3.120 tỷ đồng TPCP

12/03/2020

(Chinhphu.vn) - Ngày 11/3, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) tổ chức phiên đấu thầu TPCP do Kho bạc Nhà nước phát hành. Tổng khối lượng phát hành 5.000 tỷ đồng.

Các kỳ hạn 7 (1.000 tỷ đồng), 10 và 30 năm (mỗi kỳ hạn 2.000 tỷ đồng). Kết quả, phiên đấu thầu đã huy động được 3.120 tỷ đồng. Lãi suất huy động tại tất cả các kỳ hạn đều giảm, với mức giảm từ 0,11%-0,37%/năm.

Cụ thể, trái phiếu kỳ hạn 7 năm huy động được 370 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 1,90%/năm, thấp hơn 0,10%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 4/3/2020).

Trái phiếu kỳ hạn 10 năm huy động được 2.000 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 2,18%/năm, thấp hơn 0,61%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 26/2/2020).

Trái phiếu kỳ hạn 30 năm huy động được 750 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 3,00%/năm, thấp hơn 0,25%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 4/3/2020).

Kể từ đầu năm 2020, KBNN huy động được 31.380 tỷ đồng TPCP thông qua hình thức đấu thầu tại HNX.

Anh Minh