Huy động được 3.900 đồng TPCP

20/11/2019

(Chinhphu.vn) - Ngày 20/11, HNX tổ chức phiên đấu thầu TPCP do Kho bạc Nhà nước (KBNN) phát hành, tổng khối lượng phát hành 4.000 tỷ đồng.

Trong đó, các kỳ hạn 5 năm, 30 năm (mỗi kỳ hạn 500 tỷ đồng), 10 năm, 15 năm (mỗi kỳ hạn 1.500 tỷ đồng), kết quả, phiên đấu thầu đã huy động được 3.900 tỷ đồng.

Lãi suất trúng thầu trong phiên giảm trên các kỳ hạn 5 năm, 15 năm và 30 năm, giữ nguyên tại kỳ hạn 10 năm.

Tính đến thời điểm này, lãi suất trúng thầu của TPCP có xu hướng giảm dần so với đầu năm 2019. Tại kỳ hạn 5 năm, lãi suất trúng thầu đã giảm 1,45%/năm, kỳ hạn 10 năm giảm 1,48%/năm, kỳ hạn 15 năm giảm 1,56%/năm, kỳ hạn 30 năm giảm 1,16%/năm so với hồi đầu năm 2019.

Được biết, kể từ đầu năm 2019, KBNN huy động được hơn 182.410 tỷ đồng TPCP thông qua hình thức đấu thầu tại HNX, hoàn thành 73% kế hoạch phát hành năm 2019.

Anh Minh