Huy động được 4.395 tỷ đồng TPCP

14/05/2020

(Chinhphu.vn) - Ngày 13/5, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) đã tổ chức phiên đấu thầu TPCP do Kho bạc Nhà nước phát hành. Tổng khối lượng phát hành 5.000 tỷ đồng.

Các kỳ hạn 10 năm,15 năm (mỗi kỳ hạn 2.000 tỷ đồng) và 5 năm, 7 năm (mỗi kỳ hạn 500 tỷ đồng). Kết quả, phiên đấu thầu đã huy động được 4.395 tỷ đồng.

Cụ thể, trái phiếu kỳ hạn 10 năm huy động được 2.000 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 2,75%/năm, cao hơn 0,12%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 6/5).

Trái phiếu kỳ hạn 15 năm huy động được 2.000 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 2,93%/năm, bằng lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 6/5/2020). Phiên thầu phụ trái phiếu 15 năm huy động được thêm 395 tỷ đồng.

Trái phiếu kỳ hạn 5 và 7 năm không có lãi suất trúng thầu.

Được biết, kể từ đầu năm 2020, KBNN huy động được 43.536 tỷ đồng TPCP thông qua hình thức đấu thầu tại HNX.

Anh Minh