Huy động mọi nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội

03/11/2015

(Chinhphu.vn) - Để đạt được mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2015 - 2020, thực hiện khâu đột phá phát triển đồng bộ, hiện đại hóa từng bước kết cấu hạ tầng đô thị và nông thôn, một trong những giải pháp quan trọng là phải huy động mọi nguồn lực cho phát triển kinh tế-xã hội.

 

Ảnh minh họa

Tận dụng triệt để các thế mạnh

Ông Ngô Văn Quý, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cho biết, nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội rất đa dạng, bao gồm các lợi thế về vị trí địa lý - chính trị, truyền thống văn hóa, tài nguyên thiên nhiên, nhân lực, vật lực, cơ chế chính sách; vốn đầu tư, tiềm lực khoa học và công nghệ, kinh nghiệm quản lý trong và ngoài nước... có thể khai thác nhằm phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của một địa phương, lãnh thổ nhất định.

Phát huy lợi thế Hà Nội là Thủ đô, trung tâm đầu não chính trị - hành chính quốc gia, trung tâm phát triển vùng, trung tâm lớn về văn hóa để phát triển kinh tế - xã hội, theo đó cần:  Tập trung khai thác vị thế là trung tâm của vùng Kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, đầu mối giao thương để phát triển thương mại, các trung tâm bán buôn, bán lẻ, các dịch vụ trình độ, chất lượng và giá trị gia tăng cao: tài chính - ngân hàng, bảo hiểm, điểm thông quan, dịch vụ logistics, thu hút các tập đoàn, doanh nghiệp lớn trong ngoài nước đặt trụ sở, đầu tư tại Thủ đô Hà Nội.

Đồng thời, hoàn thiện các thiết chế văn hoá, bảo tồn và phát huy các giá trị lịch sử, văn hoá truyền thống Thăng Long, văn hóa xứ Đoài từ đó khơi dậy tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, tự hào là người Thủ đô, tạo động lực phát triển kinh tế xã hội. Khai thác tốt thắng cảnh tự nhiên, quần thể di tích lịch sử, giá trị văn hóa phi vật thể để phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn; phát huy tiềm năng khoa học và công nghệ; huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn đầu tư cho phát triển kinh tế xã hội...

Tuy nhiên, ông Quý cũng cho rằng để đạt được các mục tiêu tăng trưởng, phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị và nông thôn, nhu cầu vốn đầu tư phát triển 5 năm 2016 – 2020 của Hà Nội là khoảng 2,5 - 2,6 triệu tỷ đồng, gấp 1,8 lần giai đoạn 2011 - 2015.

Trong tổng nhu cầu vốn đầu tư phát triển, vốn cho đầu tư kết cấu hạ tầng khoảng 590 nghìn tỷ đồng. Khả năng cân đối từ các nguồn vốn từ ngân sách, ODA, phát hành trái phiếu Thủ đô ước tính khoảng 270 nghìn tỷ đồng, chỉ đáp ứng được 45% nhu cầu.

Các giải pháp để huy động vốn

Để huy động vốn cho phát triển kinh tế-xã hội, ông Quý đề xuất một số giải pháp, trong đó có tăng cường đấu giá quyền sử dụng đất tạo vốn xây dựng hạ tầng; đẩy mạnh xã hội hóa đầu tư các công trình văn hóa, giáo dục, y tế, môi trường...

Cụ thể, Hà Nội cần tạo quỹ đất, mặt bằng cho đầu tư phát triển. Hoàn thiện nốt các quy hoạch phân khu còn lại, xây dựng kế hoạch phát triển đô thị, kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2015 - 2020. Phát triển các khu công nghiệp, cụm công nghiệp tập trung, xây dựng danh mục các dự án phát triển đô thị, nhà ở, trung tâm thương mại dịch vụ, các công trình văn hóa, y tế, giáo dục đào tạo... để thực hiện GPMB, kêu gọi đầu tư từ nguồn vốn ngoài ngân sách trong và ngoài nước.

Tiếp tục thực hiện tái cơ cấu các ngân hàng thương mại trên địa bàn; huy động nguồn vốn cho đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, tập trung xây dựng kế hoạch đầu tư công từ nguồn ngân sách giai đoạn 2016 - 2020 có chất lượng, đầu tư có trọng tâm trọng điểm, quản lý chặt chẽ và nâng cao hiệu quả đầu tư công; chuẩn bị tốt các điều kiện đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế, tạo điều kiện tốt nhất để thu hút nguồn vốn đầu tư từ nước ngoài bao gồm nguồn vốn ODA, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, nguồn vốn vay ưu đãi của các tổ chức tài chính quốc tế.

Ngoài ra, cần cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh theo Nghị quyết 19/NQ-CP của Chính phủ, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính trong các lĩnh vực quy hoạch, đầu tư, đất đai, xây dựng, cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy phép đầu tư. Thực hiện các giải pháp đồng bộ nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI.

Tiếp tục rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa, thủ tục hành chính, giảm chi phí thực hiện các thủ tục hành chính; chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện các cơ chế, chính sách theo hướng minh bạch, thông thoáng, phù hợp với các luật, nghị định mới ban hành.

Để thực hiện tốt việc huy động các nguồn lực phát triển kinh tế-xã hội, ông Quý kiến nghị Thành phố và các quận huyện thị xã cần xây dựng kế hoạch, có biện pháp cụ thể về huy động nguồn lực trong giai đoạn 2015 - 2020, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, biến lợi thế, tiềm năng thành hiện thực, huy động mọi nguồn lực, đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

Thùy Linh