Huy động thành công 4.000 tỷ đồng TPCP, lãi suất trúng thầu giảm mạnh

24/10/2019

(Chinhphu.vn) - Ngày 23/10, HNX tổ chức phiên đấu thầu TPCP do Kho bạc Nhà nước (KBNN) phát hành. Tổng khối lượng phát hành 4.000 tỷ đồng.

Các kỳ hạn 7 năm, 30 năm (mỗi kỳ hạn 500 tỷ đồng), 10 năm, 15 năm (mỗi kỳ hạn 1.500 tỷ đồng). Kết quả, phiên đấu thầu đã huy động thành công 4.000 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu giảm mạnh tại kỳ hạn 7 năm và 30 năm.

Cụ thể, trái phiếu kỳ hạn 7 năm có 9 thành viên dự thầu, huy động được 500 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 3,00%/năm, giảm 0,57%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó, ngày 9/10.

Trái phiếu kỳ hạn 10 năm có 8 thành viên dự thầu, huy động được 1.500 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 3,56%/năm, giảm 0,22%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó, ngày 16/10.

Trái phiếu kỳ hạn 15 năm có 7 thành viên dự thầu, huy động được 1.500 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 3,75%/năm, giảm 0,25%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó, ngày 16/10.

Trái phiếu kỳ hạn 30 năm có 8 thành viên dự thầu, huy động được 500 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 4,65%/năm, giảm 0,55%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó, ngày 9/10.

Từ đầu năm 2019, KBNN huy động được 170.181,5 tỷ đồng TPCP thông qua hình thức đấu thầu tại HNX.

Huy Thắng