Huyện Mỹ Đức: Tập trung nguồn lực để xây dựng NTM

08/09/2017

(Chinhphu.vn) - Ngày 8/9, Phó Bí thư thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng đã có buổi làm việc với huyện Mỹ Đức về chương trình phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới (NTM).

 

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng phát biểu kết luận tại Hội nghị. Ảnh: Minh Nhung

Theo Bí thư huyện Mỹ Đức Bạch Liên Hương, thực hiện chương trình 02-CTr/TU của Thành ủy, thời gian qua các cấp, các ngành đã quan tâm chỉ đạo, triển khai chương trình kịp thời đến các xã, thị trấn và các cơ quan trên địa bàn huyện. Đồng thời, các cấp đã xây dựng các nghị quyết, chương trình, đề án, kiện toàn Ban Chỉ đạo, xây dựng chương trình, kế hoạch, đề án, biện pháp để tổ chức triển khai thực hiện chương trình, tạo được sự lan tỏa trên toàn địa bàn thực sự là nhiệm vụ và trở thành phong trào thi đua trọng tâm, quan trọng trong cả hệ thống chính trị. Tính đến nay, huyện Mỹ Đức đã có 8/21 xã đạt chuẩn NTM.

Trong sản xuất nông nghiệp đã có nhiều tiến bộ, cơ cấu ngành được chuyển dịch theo hướng tích cực. Tỷ trọng chăn nuôi thủy sản và giá trị tăng thêm của ngành nông nghiệp đều tăng, đặc biệt là chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng vật nuôi theo hướng tích cực. Bên cạnh đó, huyện đã hình thành được các vùng sản xuất lúa lai, lúa chất lượng cao, vùng cây ăn quả, chăn nuôi bò thịt... Đồng thời việc ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật, cơ giới hóa vào sản xuất được coi trọng đã góp phần tích cực thúc đẩy các hoạt động sản xuất ở khu vực nông thôn.

Về xây dựng NTM, huyện đã tranh thủ nguồn vốn đầu tư của Thành phố, huyện, xã và huy động từ cộng đồng đã tập trung đầu tư nâng cấp cải tạo hệ thống hạ tầng nông thôn, các đường liên thôn, liên xã, đường làng cơ bản được bê tông hóa 92%; hệ thống trường học các cấp, trang thiết bị dạy học đã và đang tiếp tục được ưu tiên đầu tư nâng cấp.

Nhờ vậy đời sống nông dân đã từng bước được cải thiện, thu nhập bình quân đầu người là 30,6 triệu đồng/người/năm (2016), dự kiến năm 2017 đạt 34,1 triệu đồng/người/năm. Đồng thời tỷ lệ hộ nghèo cũng giảm và 100% các trạm y tế xã đã có bác sĩ. Tỷ lệ lao động nông nghiệp qua đào tạo được nâng lên.

Tuy nhiên việc xây dựng chương trình NTM và phát triển nông nghiệp trên địa bàn huyện còn gặp nhiều khó khăn, hạn chế. Công tác tuyên truyền có nơi chưa triển khai thường xuyên. Sự phối kết hợp giữa các cấp, các ngành và các xã, thị trấn có lúc còn hạn chế nên ảnh hưởng đến tiến độ công việc. Bên cạnh đó sản xuất nông nghiệp vẫn còn quy mô nhỏ lẻ, phân tán... Thu nhập bình quân của người nông dân vẫn còn thấp so với thu nhập bình quân chung của Thành phố.

Trước những vấn đề này, phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng yêu cầu huyện Mỹ Đức cần tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền đồng thời chủ động rà soát quy hoạch để phát triển kinh tế xã hội phù hợp với đặc điểm của huyện. Trong đó cần đẩy mạnh phát triển du lịch là thế mạnh của huyện.

Đồng thời cần tăng cường công tác đào tạo, tập huấn và nâng cao khả năng điều hành của đội ngũ cán bộ. Đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi. Ưu tiên, khuyến khích các mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ sạch, công nghệ cao.  

Bên cạnh đó cần nâng cao, đổi mới các mô hình Hợp tác xã; bảo đảm vệ sinh môi trường, thể chế văn hóa; giữ vững an ninh chính trị... để bà con nông dân có động lực và yên tâm sản xuất, xây dựng NTM.

Minh Nhung