Khắc phục tình trạng chồng chéo trong tổ chức hệ thống chính trị nông thôn

11/10/2018

(Chinhphu.vn) - Qua 5 năm, Hà Nội đã khắc phục được tình trạng chồng chéo, nhiều chi bộ lãnh đạo một tổ chức trong hệ thống chính trị ở thôn, tổ dân phố. Các thôn, tổ dân phố có quy mô hợp lý hơn, thu gọn được đầu mối, đảm bảo hiệu quả hoạt động, là cánh tay nối dài của chính quyền ở cơ sở.

Họp Ban Chỉ đạo Chương trình 01-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội. Ảnh: Gia Huy

Sáng 11/10, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải đã chủ trì cuộc họp Quý III/2018 Ban Chỉ đạo Chương trình 01-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội khóa XVI về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ và tổng kết 5 năm thực hiện Đề án số 06-ĐA/TU ngày 24/9/2013 về "Kiện toàn, sắp xết tổ chức đảng và các tổ chức tỏng hệ thống chính trị trên địa bàn dân cư, tổ dân phố, thôn, xóm ở xã, phường, thị trấn thuộc TP. Hà Nội".

Chương trình 01-CTr/TU là chương trình cốt lõi, “xương sống” trong 8 chương trình công tác toàn khóa của Thành ủy Hà Nội, đánh giá chung của Thành ủy Hà Nội cho thấy, Chương trình 01-CTr/TU tiếp tục được Ban chỉ đạo Thành ủy triển khai đồng bộ các nhóm nhiệm vụ, giải pháp, góp phần quan trọng trong thực hiện, hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ theo Kế hoạch năm 2018.

Đặc biệt, vai trò, trách nhiệm và tính nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, địa phương, cơ quan, đơn vị được đề cao và ngày càng thể hiện rõ nét. Quá trình thực hiện Chương trình đã thể hiện ở những kết quả, sự kiện nổi bật: Tổ chức thành công Lễ kỷ niệm 10 năm điều chỉnh địa giới hành chính thành phố Hà Nội, sơ kết, kiểm điểm, đánh giá kết quả công tác giữa nhiệm kỳ Đại hội XVI Đảng bộ Thành phố và các cấp ủy trực thuộc; triển khai xây dựng Đề án thí điểm mô hình chính quyền đô thị của thành phố Hà Nội,...

Đối với nội dung tổng kết 5 năm thực hiện Đề án số 06-ĐA/TU, Ban Chỉ đạo đã đánh giá tổng kết từ công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện, kết quả sắp xếp tổ chức đảng và các tổ chức trong hệ thống chính trị trên địa bàn dân cư đến hiệu quả mô hình hệ thống chính trị trên địa bàn dân cư theo Đề án.

Đến nay, Thành ủy Hà Nội khẳng định, Đề án 06 đã khắc phục được tình trạng chồng chéo, nhiều chi bộ lãnh đạo một tổ chức trong hệ thống chính trị ở thôn, tổ dân phố. Chi bộ thực hiện được vai trò hạt nhân chính trị ở địa bàn dân cư; lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động và công tác xây dựng củng cố tổ chức thôn, tổ dân phố, nhất là khu bầu trưởng, phó thôn, tổ trưởng, tổ phó dân phố, chỉ đạo các đoàn thể chính trị - xã hội.

Tuy nhiên, qua thực hiện đề án còn một số điểm chưa phù hợp như sau khi sắp xếp mô hình hệ thống chính trị theo Đề án số 06 như số lượng chi bộ thôn, tổ dân phố có đông đảng viên ngày càng tăng; việc thành lập nhiều đảng bộ bộ phận trên địa bàn dân cư trực thuộc đảng ủy cấp xã, quy mô số hộ dân ở thôn, tổ dân phố 1 số nơi chưa phù hợp.

Tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải ghi nhận những kết quả đạt được trong thời gian qua, đặc biệt là việc tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy đảng, chỉ đạo quyết liệt các nhiệm vụ trọng tâm, thực hiện chủ đề công tác năm 2018 của Thành ủy "Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị".

Bí thư Thành ủy yêu cầu các thành viên Ban chỉ đạo cần làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, nắm bắt, dự báo diễn biến tình hình tư tưởng, dư luận cán bộ, đảng viên và nhân dân, thông tin tình hình cơ sở; công tác cán bộ; công tác kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm về biểu hiện suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo ngay từ cơ sở.

Đối với Chỉ thị số 15 của Thành ủy, trọng tâm là xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh, củng cố cơ sở đảng yếu kém, giải quyết các vấn đề phức tạp về an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã, phường, thị trấn. Bên cạnh đó là việc thực hiện tốt các chủ trương, kế hoạch về công tác tổ chức, cán bộ, tinh giản biên chế, công tác kiểm tra, giám sát theo Điều 30, 32 Điều lệ Đảng.

 Về Đề án số 06-ĐA/TU, Bí thư Thành ủy Hà Nội đánh giá Đề án đã đạt được thành công cơ bản trong giai đoạn 5 năm vừa qua. Tuy nhiên, khối lượng, mục tiêu nhiệm vụ của Đề án vẫn còn rất lớn và khó hơn, các cấp, ngành cần tập trung đánh giá kỹ hơn những vấn đề thực tiễn phát sinh, đặc biệt là những bất cập, khó khăn liên quan đến gia tăng quy mô dân số, các chi bộ có đông đảng viên, mô hình đảng bộ bộ phận thôn, tổ dân phố, mô hình thí điểm kiêm nhiệm các chứng danh người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và thôn, tổ dân phố.

Đặc biệt, các thành viên Ban chỉ đạo cần làm tốt công tác xây dựng đội ngũ cán bộ, công tác tư tưởng, tuyên truyền sâu rộng tạo sự đồng thuận trong việc thực hiện chủ trương về sắp xếp, kiện toàn các tổ chức trong hệ thống chính trị ở địa bàn dân cư.

Hòa An