Khai mạc kỳ họp thứ 11 HĐND TP. Hà Nội khóa XV

03/12/2019

(Chinhphu.vn) - Sáng 3/12, kỳ họp thứ 11 HĐND TP. Hà Nội khóa XV đã khai mạc nhằm xem xét, thảo luận báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, an ninh quốc phòng năm 2019; kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2020 của TP. Hà Nội và quyết định một số nội dung theo thẩm quyền.

Chủ tịch HĐND TP. Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc phát biểu khai mạc kỳ họp.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND TP. Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc cho biết, để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2020 và cho cả nhiệm kỳ, kỳ họp HĐND Thành phố lần thứ 11 này có nhiệm vụ hết sức quan trọng. Đó là, HĐND Thành phố đánh giá khách quan, toàn diện về những kết quả đạt được trong việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, thu chi ngân sách, bảo đảm quốc phòng - an ninh năm 2019, thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế, yếu kém; đề ra các chỉ tiêu, nhiệm vụ của năm 2020 với những giải pháp khả thi, phù hợp với thực tiễn của Thủ đô.

Cũng tại kỳ họp này, căn cứ vào các quy định của Luật và tình hình thực tiễn của Thành phố, HĐND Thành phố xem xét, thảo luận và thông qua 14 báo cáo và 6 nghị quyết thường kỳ; 6 báo cáo và 16 nghị quyết chuyên đề.

Đây là những chuyên đề rất quan trọng cho quá trình điều hành của các cấp chính quyền và đáp ứng yêu cầu của cử tri như kiện toàn sắp xếp thôn, tổ dân phố thuộc TP. Hà Nội trên cơ sở Đề án của các quận, huyện, thị xã; Đề án tổng thể sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc TP. Hà Nội; một số chính sách khuyến khích phát triển ngành nghề nông thôn và làng nghề TP. Hà Nội; một số mức chi thuộc thẩm quyền của HĐND Thành phố...

Nhằm đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND theo hướng Nghị quyết phải sát thực tiễn; trong quá trình chuẩn bị kỳ họp, HĐND-UBND-UBMTTQ TP; các ban HĐND, các cơ quan chuyên môn chủ trì soạn thảo đã phối hợp chặt chẽ, ngay từ đầu để thống nhất nội dung, bảo đảm đúng thẩm quyền, đúng quy định của pháp luật;

“Có nội dung HĐND đi giám sát trực tiếp hoặc khảo sát trước kỳ trình HĐND và chủ động báo cáo, xin ý kiến Thường trực, Ban Thường vụ và Thành ủy theo quy chế làm việc. MTTQ đã tiến hành tổ chức phản biện 4 nội dung kỳ họp - đây là kỳ họp số lượng các chuyên đề MTTQ tổ chức phản biện nhiều nhất từ trước đến nay. Các ý kiến phản biện của MTTQ là cơ sở giúp HĐND thảo luận và quyết định bảo đảm nghị quyết đi vào cuộc sống”, Chủ tịch HĐND Thành phố cho biết.

Ảnh: thanglong.chinhphu.vn

Cũng theo Chủ tịch HĐND Thành phố Nguyễn Thị Bích Ngọc, tại Kỳ họp này, Thường trực HĐND Thành phố tiếp tục đổi mới quy trình thông qua nghị quyết nhưng vẫn bảo đảm các quy định của Luật và giúp đại biểu tiếp cận được các nội dung một cách khoa học. Cụ thể, gom các nhóm vấn đề có nội dung, tính chất liên quan để thảo luận, thông qua nghị quyết. Đồng thời gợi ý thảo luận tại tổ những nội dung các Ban sau khi thẩm tra thấy cần phải tập trung để có sự đồng thuận cao; yêu cầu các ngành của UBND Thành phố giải trình bằng văn bản các nội dung đại biểu có ý kiến để gửi đại biểu nghiên cứu.

HĐND Thành phố thực hiện quyền giám sát trực tiếp thông qua hoạt động chất vấn, tái chất vấn của đại biểu HĐND đối với UBND Thành phố và các cơ quan liên quan. Để chuẩn bị cho kỳ họp, Thường trực HĐND TP đã gửi phiếu xin ý kiến đến các đại biểu về nội dung chất vấn, tổng hợp qua các kiến nghị của cử tri và trực tiếp giám sát, làm việc với các cơ quan liên quan trước khi quyết định nội dung chất vấn.

Tại Kỳ họp, HĐND sẽ dành một ngày để chất vấn và trả lời chất vấn dự kiến với 3 nhóm vấn đề về: Tình hình và kết quả công tác quản lý quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn trên địa bàn Thành phố;  việc thực hiện công tác quản lý nhà nước đối với các trường ngoài công lập trên địa bàn TP hiện nay;  công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2019 trên địa bàn Thành phố.

Kỳ họp thứ 11 HĐND TP. Hà Nội khóa XV diễn ra trong thời gian 4 ngày (từ 03-06/12/2019).

Gia Huy – Thùy Linh