Khẩn trương hoàn thành xây dựng 8 chương trình công tác lớn

16/03/2016

(Chinhphu.vn) - TP. Hà Nội cần tập trung ưu tiên, khẩn trương hoàn thành việc xây dựng 8 chương trình công tác lớn trên cơ sở cụ thể hóa 5 nhiệm vụ chủ yếu, 3 khâu đột phá đã được Đại hội XVI của TP. Hà Nội thông qua để thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá của nhiệm kỳ 2015 -2020.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải phát biểu tại Hội nghị - Ảnh Gia Huy

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải đã nhấn mạnh như trên tại Hội nghị cán bộ chủ chốt TP. Hà Nội nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Đại hội lần thứ XVI Đảng bộ TP. Hà Nội được tổ chức sáng nay (16/3).

Đại hội XVI Đảng bộ Hà Nội được tổ chức vào tháng 11/2015 đã được Trung ương, cán bộ, đảng viên, dư luận nhân dân Thủ đô, cả nước và bạn bè quốc tế đánh giá cao về tinh thần đoàn kết, đổi mới, dân chủ, trí tuệ; sự chuẩn bị công phu, nghiêm túc, kỹ lưỡng, bài bản trên cả 3 lĩnh vực: Chuẩn bị Văn kiện, chuẩn bị nhân sự và tổ chức phục vụ Đại hội; việc tổ chức, điều hành tại Đại hội được thực hiện mạch lạc, khoa học, phát huy được vai trò của từng cá nhân và tập thể Đoàn Chủ tịch Đại hội.

Phát biểu tại Hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải yêu cầu, ngay sau khi kết thúc Hội nghị, cấp ủy đảng các cấp và lãnh đạo các địa phương, cơ quan, đơn vị phải bắt tay ngay vào việc cụ thể hóa nội dung của Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ Thành phố, xây dựng chương trình, đề án, kế hoạch thực hiện Nghị quyết phù hợp với tinh thần Đại hội XII của Đảng, thực tiễn của cơ sở để chỉ đạo triển khai kịp thời, đồng bộ và có hiệu quả.

Riêng đối với cấp Thành phố, cần tập trung ưu tiên, khẩn trương hoàn thành việc xây dựng 8 chương trình công tác lớn để thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá của nhiệm kỳ; đồng thời, chủ động xây dựng Chương trình hành động của Đảng bộ Thành phố thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng gắn với thực tiễn của Đảng bộ Thủ đô.

Nhiệm vụ trước mắt là thực hiện tốt các nhiệm vụ chủ yếu của năm 2016, thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, gắn với đẩy mạnh cải cách hành chính trong cả hệ thống chính trị Thành phố.

Đồng thời, tiếp tục thực hiện tốt “Năm trật tự và văn minh đô thị 2016”, tạo chuyển biến mạnh mẽ hơn trong công tác xây dựng, quản lý đô thị, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh.

Bí thư Thành ủy Hà Nội yêu cầu việc tổ chức nghiên cứu, quán triệt nghị quyết theo hướng: Cần làm rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của nghị quyết; xác định rõ trọng tâm, trọng điểm, những nội dung cần đi sâu, phân tích kỹ đáp ứng yêu cầu của từng cấp uỷ; tăng cường thảo luận, đối thoại; tạo sự thống nhất về nhận thức, sớm đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố vào cuộc sống.

Gia Huy