Khảo sát mở rộng nhiều tuyến xe buýt

25/02/2020

(Chinhphu.vn) - Sở Giao thông vận tải Hà Nội đang khảo sát hạ tầng để mở mới 17 tuyến xe buýt trong thời gian tới. Đồng thời tiếp tục duy tu hạ tầng xe buýt năm 2020.

Sở cho biết hiện đang lựa chọn nhà thầu đối với 68 tuyến buýt theo Kế hoạch được UBND Thành phố phê duyệt nhằm đảm bảo công khai, minh bạch, đúng quy định và đảm bảo tiến độ đề ra. Khảo sát hạ tầng phục vụ mở mới 17 tuyến và 15 tuyến điều chỉnh thực hiện từ ngày 1/4/2020.

Ngoài ra, Sở sẽ khảo sát mở rộng vùng hoạt động xe buýt trên địa bàn Thủ đô,; nghiên cứu, đề xuất phương án điều chỉnh lộ trình tuyến buýt CNG04 (Kim Lũ (Sóc Sơn) - Nam Thăng Long); điều chỉnh vị trí điểm đầu cuối tuyến buýt số 101B tại xã Đại Cường, huyện Ứng Hòa.

Thời gian tới, Sở phối hợp với Sở GTVT các tỉnh, thành phố cập nhật Biểu đồ hoạt động theo quy định, phối hợp điều chỉnh phương án hoạt động cho các đơn vị vận tải; tổng hợp xử lý vi phạm theo đề nghị của các cơ quan, đơn vị; tham mưu, tổ chức triển khai thực hiện Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 7/1/2020 của Chính phủ quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô.

Trong tháng 2, Sở cũng đã điều chỉnh phục hồi lộ trình tuyến buýt số 31; phục hồi lộ trình tuyến buýt số 74, 88, CNG01 theo tổ chức giao thông chung của Thành phố tại điểm thi công đường đua F1.

Khảo sát lắp đặt nhà chờ xe buýt theo kiến nghị của Trường Đại học FPT; phê duyệt danh sách nhà thầu đạt yêu cầu về kỹ thuật đối với 10 tuyến buýt đấu thầu đợt 1. Điều chỉnh biểu đồ chạy xe, thời gian hoạt động, phương tiện tuyến buýt kế cận không trợ giá Hà Nam - Hà Nội, tuyến buýt số 214: Bến xe Trung tâm Hà Nam (tỉnh Hà Nam) - Bến xe Yên Nghĩa (TP Hà Nội); thông báo ngừng hoạt động tuyến xe buýt không trợ giá số 76: Bến xe Sơn Tây - Trung Hà.

Minh Anh