Không phát sinh thêm dịch tả lợn châu Phi

17/01/2020

(Chinhphu.vn) - Trong 4 ngày (13 -16/1), bệnh dịch tả lợn châu Phi không phát sinh trên địa bàn Thành phố.

Theo Sở NN&PTNT, lũy kế đến 16/1, bệnh dịch tả lợn châu Phi đã xảy ra tại 33.001 hộ chăn nuôi. Chiếm 40,9% tổng số hộ, cơ sở chăn nuôi/449 xã, phường, thị trấn thuộc 24 quận, huyện, thị xã.

Tổng số lợn mắc bệnh và tiêu hủy 543.835 con (chiếm 29,06 % tổng đàn), với trọng lượng 37.157 tấn.

Hiện tại trên địa bàn Thành phố còn 12 xã (chiếm 2,67%) có dịch bệnh chưa qua 30 ngày. Đã có 437 xã, phường (chiếm 97,3%) dịch bệnh đã qua 30 ngày.

Đến nay, 17 quận, huyện, thị xã dịch bệnh đã qua 30 ngày và có 7 huyện (Thanh Oai, Ba Vì, Mê Linh, Chương Mỹ, Thường Tín, Quốc Oai, Sóc Sơn) có trên 95% số xã dịch bệnh đã qua 30 ngày.

Thiện Tâm