Kiểm điểm trách nhiệm người đứng đầu không hoàn thành giải ngân vốn đầu tư công theo tiến độ

21/07/2020

(Chinhphu.vn) – TP. Hà Nội sẽ kiểm tra công vụ đối với chủ đầu tư có tiến độ giải ngân chậm, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công thấp trong 2 tháng liên tiếp. Các trường hợp không hoàn thành giải ngân vốn đầu tư công theo tiến độ kế hoạch, kiểm điểm trách nhiệm tập thể, người đứng đầu và các cá nhân liên quan.

UBND thành phố Hà Nội vừa chỉ đạo các chủ đầu tư dự án đầu tư công chủ động rút ngắn thời gian, tiến độ thực hiện; hoàn thành hồ sơ, thủ tục thanh toán.

Cụ thể, hoàn thành thu hồi vốn ứng trước, thanh toán nợ xây dựng cơ bản các dự án được giao kế hoạch trong năm 2020 trong tháng 7/2020; đến hết tháng 8/2020 giải ngân toàn bộ số vốn kéo dài từ năm 2019 sang năm 2020, giải ngân trên 60% kế hoạch vốn năm 2020 từ ngân sách trung ương... Thành phố yêu cầu thực hiện thủ tục thanh toán trong vòng 4 ngày kể từ ngày có khối lượng hoàn thành được nghiệm thu.

UBND TP. Hà Nội giao Sở Tài nguyên và Môi trường tháo gỡ vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng cho các chủ đầu tư; từng dự án nêu rõ vướng mắc, cơ quan giải quyết, tiến độ giải quyết, báo cáo UBND thành phố Hà Nội trước ngày 25/7. UBND các địa phương tháo gỡ vướng mắc trong giải phóng mặt bằng đối với dự án đầu tư trên địa bàn, báo cáo UBND Thành phố trước ngày 25/7. Các sở chuyên ngành tháo gỡ vướng mắc trong công tác lập, thẩm định, phê duyệt dự án, báo cáo UBND thành phố trước ngày 25/7.

UBND Thành phố giao Sở Nội vụ chủ trì cùng Thanh tra thành phố, kiểm tra công vụ đối với chủ đầu tư có tiến độ giải ngân chậm, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công thấp trong 2 tháng liên tiếp. Các trường hợp không hoàn thành giải ngân vốn đầu tư công theo tiến độ kế hoạch, kiểm điểm trách nhiệm tập thể, người đứng đầu và các cá nhân liên quan.

UBND Thành phố giao Sở Kế hoạch và Đầu tư giám sát việc thực hiện kế hoạch giải ngân của các đơn vị; tham mưu UBND Thành phố trình HĐND Thành phố điều chỉnh kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước của các dự án chậm tiến độ sang dự án khác có tiến độ giải ngân tốt, có nhu cầu bổ sung vốn để sớm hoàn thành, đưa vào khai thác, phát huy hiệu quả đầu tư; chủ trì phối hợp với Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước Thành phố tổng hợp kết quả giải ngân và công khai tình hình giải ngân của từng chủ đầu tư.

Nguyên Phương