Kiểm tra chất lượng nước sạch các nhà máy

16/07/2020

(Chinhphu.vn) - Để kiểm tra, giám sát chất lượng nước sạch tại các nhà máy cung cấp cho Thành phố, Thành phố đã giao Trung tâm kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội trực thuộc Sở Y tế Hà Nội triển khai kế hoạch kiểm tra, giám sát chất lượng nước và quy trình kiểm soát chất lượng nước tại các Nhà máy nước cung cấp cho thành phố Hà Nội với kế hoạch định kỳ và đột xuất.

Đồng thời để tăng cường việc kiểm sát chất lượng nước cung cấp cho nhân dân, Thành phố đã giao bổ sung nhiệm vụ giám sát chất lượng nước cho Chi cục Bảo vệ môi trường thành phố Hà Nội trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường, chất lượng nước sạch tại các nhà máy và hệ thống mạng lưới sẽ được truyền trực tiếp về Chi cục Bảo vệ môi trường thành phố Hà Nội để theo dõi và xử lý kịp thời trường hợp nước không đảm bảo chất lượng.

Bên cạnh đó, để cung cấp nước sạch cho nhân dân huyện Chương Mỹ, Thành phố đã giao Công ty Môi trường đô thị Xuân Mai đang triển khai thực hiện dự án cấp nước cho huyện Chương Mỹ sử dụng nguồn nước sạch sông Đà tại Quyết định số 6304/QĐ-UBND với mục tiêu: Cung cấp nước sinh hoạt cho huyện Chương Mỹ và khu vực lân cận, bao gồm hai thị trấn Xuân Mai và Chúc Sơn, các xã Hòa Thạch, Phú Cát của huyện Quốc Oai (trên tuyến truyền dẫn chạy qua), các xã Đông Phương Yên, Trường Yên, Phú Nghĩa, Tiên Phương, Thủy Xuân Tiên, Tân Tiến, Nam Phương Tiến, Hoàng Văn Thụ, Trần Phú, Mỹ Lương và khu vực Miếu Môn.

Tuy nhiên đến nay dự án chưa triển khai thực hiện tuyến truyền dẫn đấu nối nguồn nước sạch sông Đà. Việc triển khai dự án đầu tư xây dựng tuyến truyền dẫn đấu nối với tuyến nước sạch sông Đà chậm, nhà đầu tư đã cải tạo các trạm cấp nước hiện có để cung cấp cho nhân dân giai đoạn trước mắt và đang chuẩn bị triển khai tuyến truyền dẫn và trạm bơm tăng áp để cấp nước cho huyện Chương Mỹ. Bên cạnh đó, thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình đã phê duyệt dự án đầu tư xây dựng hệ thống cấp nước Xuân Mai sử dụng nguồn nước mặt sông Đà với công suất giai đoạn 1 là 300.000m3/ngđ để cung cấp nguồn nước sạch cho các huyện phía Nam thành phố Hà Nội (trong đó có huyện Chương Mỹ) do Công ty cổ phần nước Aqua One triển khai thực hiện bao gồm: Phần nhà máy và tuyến truyền dẫn thuộc địa giới hành chính của tỉnh Hòa Bình đã được UBND Hòa Bình phê duyệt tại Quyết định số 37/QĐ-UBND; Phần mạng lưới truyền dẫn và trạm bơm tăng áp thuộc địa giới hành chính của thành phố Hà Nội đã được UBND thành phố Hà Nội phê duyệt tại Quyết định số 2775/QĐ-UBND, hiện nay dự án đang chuẩn bị triển khai, khi dự án hoàn thành sẽ đảm bảo việc bổ sung thêm nguồn nước sạch cung cấp cho nhân dân khu vực phía Nam Hà Nội, trong đó có huyện Chương Mỹ.

Thiện Tâm