Kiểm tra, giám sát chặt chẽ bệnh Dịch tả lợn Châu Phi

17/11/2019

(Chinhphu.vn) - UBND TP. Hà Nội đề nghị các sở, ngành liên quan, UBND các quận, huyện, thị xã tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn thành phố.

Ảnh minh họa

Trước đó, UBND Thành phố nhận được Báo cáo số 610/BC-SNN, ngày 11/11/2019, của Sở NN&PTNT về diễn biến và kết quả phòng, chống bệnh DTLCP trên địa bàn thành phố. Theo đó từ tháng 10/2019 đến nay, tình hình bệnh DTLCP trên địa bàn Thành phố có chiều hướng giảm dần với số lượng lợn phải tiêu hủy bình quân/ngày trong tháng 10 là: 356 con và từ ngày 01/11 đến 10/11 là 180 con/ngày. Tuy nhiên, toàn Thành phố còn 174 xã, phường, thị trấn chiếm 39% tổng số xã, phường, thị trấn xảy ra bệnh DTLCP chưa qua 30 ngày, trong đó, có 99 xã, phường, thị trấn dịch đã qua 30 ngày tiếp tục phát sinh lợn mắc bệnh.

Để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống bệnh DTLCP, UBND Thành phố chỉ đạo UBND các quận, huyện, thị xã, Sở NN&PTNT và các đơn vị liên quan tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng, chống bệnh DTLCP đảm bảo hiệu quả, bền vững, tuyệt đối không để tái phát dịch, đặc biệt tại các hộ, thôn, xã, phường, thị trấn bệnh dịch đã qua 30 ngày; nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của trung ương và thành phố về công tác tái đàn sau bệnh DTLCP.

Sở NN&PTNT phối hợp với Sở Tài chính và các đơn vị liên quan tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, hướng dẫn công tác hỗ trợ lợn bị tiêu hủy do bệnh DTLCP đảm bảo đúng quy định pháp luật.

Minh Hương