Kiên trì, quyết tâm hơn trong phát triển đảng ở doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước

25/06/2021

(Chinhphu.vn) - Trong 6 tháng đầu năm 2021, Hà Nội mới chỉ thành lập được 26/67 tổ chức Đảng trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước, vì vậy cấp ủy chính quyền các cấp cần kiên trì, quyết tâm hơn nữa, đổi mới hình thức tuyên truyền cho các chủ doanh nghiệp, người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước.

Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Gia Huy

Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong đã nhấn mạnh như vậy tại Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết số 09 của Ban Thường vụ Thành ủy về “Tăng cường công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước trên địa bàn thành phố Hà Nội” 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021, sáng nay (25/6).

Thành lập 26 tổ chức Đảng, 252 tổ chức đoàn thể

Trong 6 tháng đầu năm 2021, Hà Nội thành lập được 26/67 tổ chức Đảng (đạt 37,14%), với 373/443 đảng viên (đạt 84,2%), kết nạp 2 chủ doanh nghiệp vào Đảng. Trong đó, có nhiều đơn vị hoàn thành và vượt chỉ tiêu năm 2021 như: Huyện ủy Thạch Thất, Quận ủy Tây Hồ, Huyện ủy Chương Mỹ, Huyện ủy Mê Linh… Các tổ chức đoàn thể chính trị-xã hội đã thành lập được 252 tổ chức đoàn thể, với 12.514 đoàn viên, hội viên...

Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội Vũ Đức Bảo cho biết, Ban Tổ chức Thành ủy sẽ tiến hành khảo sát, hướng dẫn 5 huyện hoàn thành việc thành lập Đảng bộ Khối doanh nghiệp trực thuộc các quận, huyện, thị ủy (huyện Phúc Thọ, Đan Phượng, Ứng Hòa, Mỹ Đức, Phú Xuyên); đồng thời, hướng dẫn các huyện ủy chỉ đạo Đảng ủy Khối doanh nghiệp xây dựng các quy chế làm việc, quy chế phối hợp bảo đảm hoạt động ngay sau khi ra mắt. Quyết tâm thành lập đủ 30/30 khối doanh nghiệp trực thuộc các quận, huyện, thị ủy để đồng bộ về bộ máy, nâng cao chất lượng hoạt động.

Đồng hành từng bước tháo gỡ khó khăn, tập trung củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức đảng, cấp ủy các cấp đã quan tâm các tổ chức đảng có khó khăn trong công tác đảng và hoạt động sản xuất kinh doanh trong tình hình hiện nay, các tổ chức đảng mới thành lập với quy mô nhỏ. Các đoàn thể chính trị- xã hội đã tích cực quán triệt, triển khai kế hoạch và các nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 tới các tổ chức đoàn, hội, nâng cao vai trò trách nhiệm và ý thức của các chủ doanh nghiệp.

Trong đó, Thành đoàn Hà Nội đã ban hành Kế hoạch triển khai các hoạt động thực hiện Nghị quyết đến các cơ sở Đoàn- Hội Liên hiệp thanh niên; Phân bổ và giao chỉ tiêu thành lập các tổ chức Đoàn-Hội LHTN và phát triển mô hình thành lập các câu lạc bộ, đội, nhóm… để tập hợp thu hút đoàn viên, hội viên trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước; tập trung chăm lo, hỗ trợ và đồng hành với công nhân tại các khu công nghiệp; tiếp tục chỉ đạo đoàn thanh niên các cấp phát động và tổ chức các hoạt động thiết thực dành cho người lao động tại khu công nghiệp…

Phó Bí thư Thành đoàn Hà Nội Lý Duy Xuân kiến nghị, thành phố giao Thành đoàn Hà Nội phối hợp với ban Tuyên giáo Thành ủy, Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội thực hiện sản phẩm truyền thông về xây dựng Đảng, tổ chức tuyên truyền tới các doanh nghiệp; Thành phố quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện cho đoàn thanh niên, hội LHTN các quận, huyện thực hiện các nhiệm vụ trong thực hiện Nghị quyết 09; Quận huyện, thị ủy chỉ đạo Liên đoàn Lao động các quận, huyện đồng hành cùng Thành đoàn Hà Nội trong thực hiện Nghị quyết.

Toàn cảnh Hội nghị. Ảnh: Gia Huy

Không chạy theo thành tích, đổi mới hoạt động tổ chức đảng

Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong cho biết, phát triển tổ chức đảng và các đoàn thể Nhân dân trong doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước là vấn đề khó, luôn đặt ra thách thức mới trong hoạt động thực tiễn.

Trong 6 tháng đầu năm 2021, công tác này phát triển chưa đều tại các quận, huyện, thị ủy trên địa bàn thành phố, toàn thành phố mới chỉ thành lập được 26/67 tổ chức đảng cho thấy, công tác phát triển đảng trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước là chưa đạt yêu cầu. Tuy nhiên, không vì thế mà chúng ta chạy theo thành tích, mà cần phải đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức đảng hiện nay theo hướng thực chất, hiệu quả hơn.

Để đạt được chỉ tiêu phát triển đảng trong doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước năm 2021 cũng như các năm tiếp theo, ông Nguyễn Văn Phong yêu cầu các thành viên Ban Chỉ đạo cũng như cấp ủy chính quyền các cấp cần kiên trì, quyết tâm hơn nữa trong công tác chỉ đạo thực hiện; đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, trong đó chú trọng nội dung các tài liệu và đổi mới hình thức tuyên truyền cho các chủ doanh nghiệp, người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước để họ thêm hiểu và nhận thức về Đảng.

Ban Cán sự Đảng UBND Thành phố và các sở, ban ngành liên quan cần chủ động phối hợp, trao đổi thông tin, tích cực tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, tạo điều kiện để phát triển, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức đảng, các đoàn thể ở doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước trên địa bàn thành phố. Đồng thời, tập trung chỉ đạo củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của Đảng ủy Khối doanh nghiệp trực thuộc, các tổ chức đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước

Về nhiệm vụ thời gian tới, Trưởng ban Chỉ đạo thành phố đề nghị trọng tâm là củng cố tổ chức đảng, nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ, tăng cường công tác kết nạp đảng viên và quản lý tốt đội ngũ đảng viên.

Hòa An