Kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa đều giảm trong tháng 2

27/02/2020

(Chinhphu.vn) - Theo số liệu từ Cục thống kê thành phố Hà Nội, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa trên địa bàn Thành phố tháng 2 ước tính đạt 707 triệu USD, giảm 30,8% so với tháng trước và giảm 19,1% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó có 3/12 nhóm hàng có kim ngạch xuất khẩu tăng so với cùng kỳ là hàng dệt may tăng 21,8%; giày dép các loại và sản phẩm từ da tăng 36,8%; gỗ và sản phẩm từ gỗ tăng 49,2%. Các mặt hàng còn lại kim ngạch xuất khẩu đều giảm như: Hàng nông sản giảm 43%; xăng dầu giảm 43,3%; máy vi tính, hàng điện tử và linh kiện giảm 33,1%...

Tính chung 2 tháng đầu năm nay, kim ngạch xuất khẩu ước đạt 1.728 triệu USD, giảm 19% so với cùng kỳ năm trước. Trong 2 tháng đầu năm các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu đều giảm so cùng kỳ, trong đó một số nhóm hàng kim ngạch giảm mạnh: Hàng nông sản giảm 44,7% (gạo giảm 58,3%; cà phê giảm 37,7%); hàng máy vi tính, điện tử và linh kiện giảm 30,5%; máy móc, thiết bị, phụ tùng giảm 26,8%.

Kim ngạch nhập khẩu hàng hóa trên địa bàn tháng 2 ước tính đạt 1.504 triệu USD, giảm 31,9% so tháng trước và giảm 20,6% so với cùng kỳ năm trước, trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 1.204 triệu USD, giảm 31,6% và giảm 19,2%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 300 triệu USD, giảm 32,7% và giảm 25,9%. Trong tháng, chỉ duy nhất nhóm hàng xăng dầu nhập khẩu tăng 17,8% so với cùng kỳ; các nhóm hàng hóa nhập khẩu còn lại đều giảm, trong đó một số nhóm hàng giảm mạnh như: Phương tiện vận tải và phụ tùng giảm 48,1%; thức ăn gia súc giảm 62,9%; máy vi tính, hàng điện tử và linh kiện giảm 44,3%.

Tính chung 2 tháng đầu năm, kim ngạch nhập khẩu ước đạt 3.711 triệu USD, giảm 20,7% so cùng kỳ năm trước. Trong đó, chỉ có nhóm hàng xăng dầu nhập khẩu tăng so với cùng kỳ (tăng 32,4%); các nhóm hàng nhập khẩu khác đều giảm mạnh như phương tiện vận tải và phụ tùng giảm 35,5%; thức ăn gia súc giảm 62,9%; máy vi tính, hàng điện tử và linh kiện giảm 40,9%; máy móc thiết bị giảm 35,4%.

Minh Anh