Kinh doanh vận tải đáp ứng đủ nhu cầu

25/04/2019

(Chinhphu.vn) - Theo Cục Thống kê Thành phố, vận tải hàng hóa của Hà Nội trong tháng 4 đạt 70.825 nghìn tấn, tăng 0,4% so tháng trước và tăng 12,2% so cùng kỳ, đáp ứng đủ nhu cầu vận chuyển của thành phố.

Tháng 4, doanh thu vận chuyển hàng hóa ước đạt 3.202 tỷ đồng, tăng 0,6% và 11,1%.

Lũy kế từ đầu năm, khối lượng hàng hóa vận chuyển đạt 275.265 nghìn tấn tăng 9,3% so cùng kỳ năm trước; khối lượng hàng hóa luân chuyển đạt 22.927 triệu tấn.km tăng 9,8% và doanh thu đạt 12.413 tỷ đồng, tăng 12,1% so cùng kỳ.

Vận tải hành khách đạt 55.920 nghìn hành khách tăng 2,9% so tháng trước và 11,1% so cùng kỳ; số lượt hành khách luân chuyển đạt 2.106 triệu hành khách.km tăng 3,6% và tăng 15,5%; doanh thu vận chuyển hành khách đạt 1.807 tỷ đồng, tăng 7,7% và 13,6%.

Lũy kế từ đầu năm, số lượt hành khách vận chuyển đạt 210.127 nghìn hành khách tăng 11,6% so cùng kỳ; số lượt hành khách luân chuyển đạt 7.781 triệu hành khách.km tăng 11,9% và doanh thu đạt 6.262 tỷ đồng, tăng 12,2% so cùng kỳ năm trước.

Tổng doanh thu hoạt động vận tải 4 tháng đầu năm ước đạt 36.172 tỷ đồng, tăng 11,3% so cùng kỳ, trong đó: kinh tế Nhà nước đạt 5.048 tỷ đồng, tăng 11,4%; kinh tế ngoài nhà nước đạt 23.583 tỷ đồng, tăng 12% và khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 7.541 tỷ đồng, tăng 9,2%.

Doanh thu hoạt động hỗ trợ vận tải tháng 4 ước đạt 4.514 tỷ đồng, tăng 1,5% so với tháng trước và tăng 11,3% so cùng kỳ; lũy kế 4 tháng đạt 17.497 tỷ đồng, tăng 10,4% so cùng kỳ.

Minh Anh