Kinh tế Thủ đô có tăng trưởng nhưng thấp hơn so với cùng kỳ

01/04/2020

(Chinhphu.vn) – Trong quý I/2020, các chỉ số kinh tế của TP. Hà Nội có tăng trưởng nhưng thấp hơn so với cùng kỳ năm 2019. GRDP tăng 3,72%, kim ngạch xuất khẩu giảm 18%, nhập khẩu giảm 21,3%; thu ngân sách trên địa bàn Thành phố đạt 72.130 tỷ đồng (25,9% dự toán năm)...

Ảnh minh họa

Báo cáo tại Phiên họp Chính phủ tháng 3/2020, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết, Thành phố đã hoàn thành 15/29 nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội do Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ giao. Đối với 14 nhiệm vụ còn lại, Thành phố đang tiếp tục đôn đốc chỉ đạo các đơn vị khẩn trương hoàn thành và báo cáo về Văn phòng Chính phủ.

Các chỉ số kinh tế của Thành phố trong quý I/2020 có tăng trưởng nhưng thấp hơn so với cùng kỳ năm 2019. GRDP tăng 3,72%, trong đó khu vực dịch vụ tăng 3,2%, công nghiệp tăng 5,46%, nông nghiệp giảm 1,17%. Một số lĩnh vực thương mại, dịch vụ giảm mạnh so với cùng kỳ. Kim ngạch xuất khẩu giảm 18%; nhập khẩu giảm 21,3%. Khách du dịch đạt 3,85 triệu lượt, giảm 47,2%, trong đó khách quốc tế đạt 0,96 triệu lượt, giảm 43,9%.

“Đánh giá tổng quan cho thấy, các ngành dịch vụ chịu ảnh hưởng lớn nhất. Sự suy giảm dịch vụ tác động mạnh đến tăng trưởng và cân đối lớn của thành phố”, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Đức Chung đánh giá.

Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Đức Chung cũng cho biết, thu ngân sách trên địa bàn Thành phố quý I/2020 đạt 72.130 tỷ đồng (bằng 25,9% dự toán năm). Chi ngân sách địa phương cao hơn so với cùng kỳ, đạt 13.681 tỷ đồng (13,3% dự toán), trong đó chi cho đầu tư phát triển 4.374 tỷ đồng (9,7% dự toán)…

Những dự án dân sinh bức xúc, dự án phục vụ nông nghiệp, giáo dục, y tế, phòng, chống dịch Covid-19 được đẩy nhanh tiến độ với 25 công trình hoàn thành, được bàn giao. 82/84 dự án mới được phê duyệt đấu thầu, trong đó có 27 dự án được khởi công. Tổng số vốn đầu tư xã hội đạt hơn 63 nghìn tỷ đồng (tăng 5,2%).

Thu hút đầu tư nước ngoài đạt 930,3 triệu USD. Thu hút đầu tư trong nước đạt 5,1 nghìn tỷ đồng. Thành phố có 6.331 doanh nghiệp thành lập mới với tổng vốn đăng ký là hơn 107 nghìn tỷ đồng.

Bích Phương