Kỳ vọng HĐND Thành phố tiếp tục có những đổi mới

03/12/2019

(Chinhphu.vn) - Năm 2020 là một năm có rất nhiều sự kiện quan trọng, do đó Đảng bộ và nhân dân Thủ đô mong đợi HĐND Thành phố tiếp tục có những đổi mới; đóng góp to lớn hơn nữa và không ngừng nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả hoạt động, phát huy vai trò cơ quan đại diện và thể hiện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân Thủ đô.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải phát biểu tại Kỳ họp. Ảnh: thanglong.chinhphu.vn

Phát biểu tại kỳ họp thứ 11, HĐND TP. Hà Nội khóa XV sáng 3/12, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải cho rằng, kỳ họp lần này với trọng tâm là xem xét, đánh giá tình hình và kết quả thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, tài chính - ngân sách, đầu tư công và các nhiệm vụ khác trong năm 2019. Trên cơ sở đó quyết định các mục tiêu, chỉ tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể cho năm 2020, là năm cuối cùng thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội lần thứ XVI Đảng bộ Thành phố và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 của Thành phố đã đề ra.

Đồng thời, quyết nghị ban hành các nghị quyết quan trọng để thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Trung ương, thành phố. Vì vậy, đây là một Kỳ họp có nhiều ý nghĩa quan trọng đối với Thành phố, quyết định đến khả năng hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ theo Kế hoạch đã đề ra của Thành ủy và HĐND Thành phố.

Bí thư Thành ủy cho biết, để kỳ họp quan trọng này được tổ chức thành công, trong thời gian vừa qua, Ban cán sự đảng UBND Thành phố và Đảng đoàn HĐND Thành phố đã chủ động, tích cực, nghiêm túc trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác chuẩn bị các nội dung phục vụ Kỳ họp theo đúng quy định. Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy đã dành nhiều thời gian và Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố đã dành một kỳ họp chuyên đề để xem xét, đánh giá thẳng thắn, nghiêm túc, toàn diện, sâu sắc và trách nhiệm các nội dung liên quan đến Kỳ họp.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Thành ủy cũng đã thẳng thắn, cầu thị, không né tránh chỉ ra những khó khăn, tồn tại, hạn chế trong việc thực hiện một số nhiệm vụ từ đầu nhiệm kỳ đến nay cũng như trong năm 2019. Những nội dung này cũng đã được tiếp thu và nêu đầy đủ trong các báo cáo của UBND Thành phố và các báo cáo thẩm tra của HĐND trình tại Kỳ họp này.

Lưu ý thời gian từ nay đến hết nhiệm kỳ chỉ còn 1 năm, lại thêm những biến động khó lường của kinh tế, chính trị thế giới và khu vực có thể tác động đến nền kinh tế ngày càng hội nhập sâu của nước ta, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải đề nghị các đại biểu HĐND Thành phố phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, thảo luận kỹ lưỡng để làm rõ hơn những kết quả tích cực, những hạn chế, tồn tại; từ đó chỉ ra các nguyên nhân, bài học kinh nghiệm cho thời gian tới…

Cùng với đó, đại biểu cần xem xét và quyết định cụ thể các mục tiêu, chỉ tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, tài chính - ngân sách, đầu tư công trong năm 2020.

Để các Nghị quyết của HĐND sớm đi vào cuộc sống, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải đề nghị HĐND Thành phố cần thông qua đồng bộ, kịp thời các cơ chế, chính sách và phân bổ nguồn lực hợp lý; chú ý đến các cơ chế, chính sách có tính đột phá góp phần khai thác nhanh và hiệu quả các tiềm năng, lợi thế to lớn của Thủ đô về nguồn lực con người, khoa học và công nghệ; giải phóng các nút thắt về hạ tầng, thể chế và phát huy tính năng động, sáng tạo, tự chủ của cơ sở.

Bên cạnh đó, HĐND Thành phố cần nghiên cứu, đề xuất các cơ chế, chính sách cần thiết để triển khai thực hiện hiệu quả Kết luận của Bộ Chính trị và Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại TP. Hà Nội trong nhiệm kỳ 2021-2026; tích cực phối hợp với UBND Thành phố báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sớm thông qua và ban hành các cơ chế, chính sách đặc thù đã được Bộ Chính trị thông qua để thực hiện mô hình chính quyền đô thị của Thành phố.

Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải cũng đề nghị HĐND Thành phố tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, đóng góp tích cực vào công tác chỉ đạo chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp, hướng tới Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII, nhất là công tác nhân sự chuẩn bị cho HĐND và UBND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Trong năm 2020, HĐND Thành phố cần tiếp tục thực hiện hiệu quả hơn các hoạt động kiểm tra, giám sát, chất vấn, giải trình,để bảo đảm các nghị quyết, các cơ chế, chính sách của HĐND về phát triển kinh tế - xã hội, văn hoá, giáo dục, khoa học công nghệ, tài chính - ngân sách, đầu tư... được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả; từ đó nâng cao hơn nữa cuộc sống vật chất, tinh thần của người dân…

Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải nhấn mạnh, chúng ta sắp bước sang năm 2020, một năm có rất nhiều sự kiện quan trọng Đảng bộ và nhân dân Thủ đô mong đợi HĐND Thành phố tiếp tục có những đổi mới, đóng góp to lớn hơn nữa và không ngừng nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả hoạt động, phát huy vai trò cơ quan đại diện và thể hiện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân Thủ đô. Đồng thời thảo luận và quyết định những chủ trương, giải pháp khả thi; kịp thời, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, chào mừng các sự kiện chính trị, văn hóa, lịch sử quan trọng của đất nước và Thành phố trong năm 2020.

Gia Huy – Thùy Linh