Lãi suất huy động giảm tại kỳ hạn 5 năm

12/06/2020

(Chinhphu.vn) - Ngày 10/6, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) tổ chức phiên đấu thầu TPCP do Kho bạc Nhà nước phát hành. Tổng khối lượng phát hành 5.500 tỷ đồng.

Các kỳ hạn 10 và 15 năm (mỗi kỳ hạn 2.000 tỷ đồng), 5 năm (1.000 tỷ đồng) và 30 năm (500 tỷ đồng). Kết quả, phiên đấu thầu đã huy động được tổng cộng 7.450 tỷ đồng, lãi suất huy động giảm tại kỳ hạn 5 năm, tăng tại kỳ hạn 10 và 15 năm.

Trái phiếu kỳ hạn 5 năm huy động được 1.000 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 1,92%/năm, thấp hơn 0,05%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 3/6/2020). Phiên thầu phụ trái phiếu 5 năm huy động được thêm 500 tỷ đồng.

Trái phiếu kỳ hạn 10 năm huy động được 2.000 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 3,01%/năm, cao hơn 0,01%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 3/6/2020).  Phiên thầu phụ trái phiếu 10 năm huy động được thêm 1.000 tỷ đồng.

Trái phiếu kỳ hạn 15 năm huy động được 1.950 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 3,15%/năm, cao hơn 0,03%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 3/6/2020). Phiên thầu phụ trái phiếu 15 năm huy động được thêm 1.000 tỷ đồng.

Trái phiếu kỳ hạn 30 năm không có lãi suất trúng thầu. Kho bạc Nhà nước đã huy động được 67.693 tỷ đồng TPCP thông qua hình thức đấu thầu kể từ đầu năm 2020.

Anh Minh