Lãi suất huy động Trái phiếu Chính phủ giảm tại kỳ hạn 5 năm

04/06/2020

(Chinhphu.vn) - Ngày 3/6, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) tổ chức phiên đấu thầu TPCP do Kho bạc Nhà nước phát hành. Tổng khối lượng phát hành 5.000 tỷ đồng.

Các kỳ hạn 10 và 15 năm (mỗi kỳ hạn 2.000 tỷ đồng), 5 và 20 năm (mỗi kỳ hạn 500 tỷ đồng). Kết quả, phiên đấu thầu đã huy động được tổng cộng 5.800 tỷ đồng. Lãi suất huy động tại kỳ hạn 5 năm giảm khá mạnh.

Trái phiếu kỳ hạn 5 năm huy động được 500 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 1,97%/năm, thấp hơn 0,23%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 6/5/2020).

Trái phiếu kỳ hạn 10 năm huy động được 2.000 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 3,00%/năm, cao hơn 0,10%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 27/5/2020). Phiên thầu phụ trái phiếu 10 năm huy động được thêm 1.000 tỷ đồng.

Trái phiếu kỳ hạn 15 năm huy động được 1.400 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 3,12%/năm, cao hơn 0,05%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 27/5/2020). Phiên thầu phụ trái phiếu 15 năm huy động được thêm 500 tỷ đồng.

Trái phiếu kỳ hạn 20 năm huy động được 400 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 3,43%/năm, bằng lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 20/5/2020).

Được biết, kho bạc Nhà nước đã huy động được 60.243 tỷ đồng TPCP thông qua hình thức đấu thầu kể từ đầu năm 2020.

Anh Minh