Làm rõ những đổi mới trong phương thức lãnh đạo của Thành ủy

14/10/2019

(Chinhphu.vn) - Báo cáo về Chương trình 01-CTr/TU cần phân tích cụ thể những đổi mới về phương thức lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy, những kết quả nổi bật từ công tác lãnh đạo, chỉ đạo đến tổ chức thực hiện, phát huy trí tuệ tập thể, sự năng động, sáng tạo của cá nhân.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Gia Huy

Chiều 14/10, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải đã chủ trì giao ban quý III/2019 của Ban Chỉ đạo Chương trình 01-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội khóa XVI về “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ; tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) tạo chuyển biến mạnh về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; xây dựng hệ thống chính trị các cấp thực sự trong sạch, vững mạnh giai đoạn 2016-2020”.

Các ý kiến tại buổi làm việc khẳng định, Chương trình 01-CTr/TU có khối lượng công việc rất lớn, nhiều việc khó, việc mới, việc chưa có tiền lệ, tuy nhiên đến nay việc thực hiện chương trình đã đạt được kết quả cao. Bên cạnh việc nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả của hệ thống chính trị, kết quả thực hiện Chương trình đã củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân. 

Ban Tổ chức Thành ủy cho biết, nhận thức về Chương trình 01-CTr/TU có ý nghĩa đặc biệt quan trọng nên các cấp ủy trực thuộc đã triển khai quyết liệt các nhóm nhiệm vụ, giải pháp, các mục tiêu, chỉ tiêu của chương trình bằng các đề án, đề tài, chuyên đề đáp ứng yêu cầu thực tiễn, có tính đột phá, có tính thuyết phục cao; tạo chuyển biến mạnh trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị của thành phố. Hệ thống văn bản được ban hành bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ thực hiện từ thành phố xuống cơ sở. 

Trong triển khai thực hiện, vai trò, trách nhiệm và tính nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, địa phương, cơ quan, đơn vị được đề cao và ngày càng thể hiện rõ nét. Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) bài bản, nghiêm túc gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TƯ của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” có nhiều đổi mới, sáng tạo.

Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy đã chỉ đạo đổi mới quyết liệt, tạo chuyển biến mạnh trên nhiều lĩnh vực xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Tuy nhiên, các ý kiến cũng đề nghị Báo cáo phải phân tích rõ hơn các hạn chế, yếu kém; bổ sung nội dung đánh giá chung; bổ sung các bài học kinh nghiệm.

Dự thảo Báo cáo đưa ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp công tác xây dựng Đảng; xây dựng hệ thống chính trị thành phố nhiệm kỳ 2020-2025; chỉ rõ kết quả thực hiện các chỉ tiêu, tình hình thực hiện các đề tài, đề án, chuyên đề liên quan, các nội dung cụ thể của chương trình; chỉ rõ 5 hạn chế, yếu kém, 3 nguyên nhân và 5 bài học kinh nghiệm. 

Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải đánh giá cao Ban chỉ đạo đã thể hiện trách nhiệm rất cao trong suốt quá trình thực hiện Chương trình từ đầu nhiệm kỳ đến nay. Đề nghị Ban Tổ chức Thành ủy tiếp thu đầy đủ các ý kiến thảo luận để bổ sung, chỉnh sửa, hoàn thiện dự thảo Báo cáo, Bí thư Thành ủy Hà Nội cho rằng báo cáo cần cô đọng, tránh dàn trải, phải làm toát lên được những kết quả nổi bật từ công tác lãnh đạo, chỉ đạo đến tổ chức thực hiện.

Đặc biệt, cần phân tích được những đổi mới về phương thức lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy, từ cách làm như việc ban hành các chỉ thị, nghị quyết xuất phát từ nhu cầu cấp thiết của cuộc sống, hiệu quả thực tiễn khi đưa vào thực hiện như các chỉ thị. Cụ thể như nghị quyết về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu gắn liền với đất; về bảo vệ môi trường; về quản lý chung cư... 

Dự thảo Báo cáo phải đi sâu phân tích bảo đảm thực chất, thuyết phục những mặt làm được, làm rõ từng hạn chế, yếu kém, rõ cơ quan, tổ chức có trách nhiệm. Ngoài báo cáo chung, cần có phụ lục cung cấp các số liệu chi tiết, cụ thể, thuyết phục; trong đó cần đưa kết quả nghiên cứu 8 đề tài khoa học mà thành phố đã chỉ đạo thực hiện.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải yêu cầu các thành viên Ban Chỉ đạo tiếp tục phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện bảo đảm tiến độ, chất lượng, hiệu quả. Trong đó, đối với những nhiệm vụ nhạy cảm, phức tạp như triển khai thực hiện Đề án số 21-ĐA/TU ngày 16-9-2019 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về “Sắp xếp, bố trí kiêm nhiệm các chức danh hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố Hà Nội”, phải thực hiện thận trọng, từng bước vững chắc, không được nóng vội. Đồng thời nhấn mạnh việc thực hiện nhiệm vụ Chương trình 01-CTr/TU từ nay đến hết năm 2019 và nhiệm kỳ 2015-2020 có ý nghĩa quan trọng đối với TP. Hà Nội.

Hòa An