Làm tốt hơn nữa vai trò định hướng về lưu thông, bình ổn giá

19/09/2019

(Chinhphu.vn) – Thời gian tới, Sở Công Thương Hà Nội cần lưu ý những điểm yếu còn tồn tại trong công tác quy hoạch bán lẻ và chợ truyền thống để làm tốt hơn vai trò định hướng về lưu thông, bình ổn giá. Đồng thời, quan tâm phát triển khu công nghiệp, làng nghề.

Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Diệu Anh

Ngày 19/9, Đoàn kiểm tra số 02 của Ban Thường vụ Thành ủy, do Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn làm trưởng đoàn, đã kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Chương trình 08-CTr/TU về “Đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo bước chuyển mạnh về kỷ luật, kỷ cương, ý thức trách nhiệm, chất lượng phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016-2020” tại Sở Công Thương.

Báo cáo của Sở Công Thương Hà Nội cho thấy, thực hiện Chương trình số 08-CTr/TU, Đảng ủy Sở Công Thương đã ban hành nghị quyết chuyên đề về thực hiện cải cách hành chính, năm kỷ cương hành chính để chỉ đạo các chi bộ, các phòng, đơn vị trực thuộc xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện và coi đây là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục. Trong đó, Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở đã ban hành 105 văn bản chỉ đạo để triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính, qua đó, giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính từ 25-40% so với quy định; thực hiện hiệu quả các dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4 đang triển khai, với 80,5% hồ sơ được tiếp nhận qua mạng. Sở cũng đăng ký đến hết năm 2019 thực hiện 100% dịch vụ công mức độ 3 trở lên.

 Đáng chú ý, năm 2018, 100% hồ sơ do Sở tiếp nhận được thực hiện đúng và trước thời hạn quy định. Từ đầu năm 2019 đến hết tháng 8/2019, Sở đã tiếp nhận 19.853 hồ sơ, trong đó, 83% được tiếp nhận trực tuyến mức độ 3; trả kết quả đúng và trước hạn đạt 100%. Năm 2019, Sở cũng đề xuất xây dựng 35 dịch vụ công cấp sở, 8 dịch vụ công cấp huyện. Nhiều năm qua, Sở không nhận được phản ánh, kiến nghị nào của tổ chức, cá nhân liên quan đến việc tiếp nhận hồ sơ, giải quyết thủ tục hành chính...

Ngoài ra, năm 2016, Sở đã thực hiện xong nhiệm vụ rà soát chức năng nhiệm vụ, sắp xếp lại tổ chức bộ máy. Theo đó, số lượng phòng thuộc Sở sau khi sắp xếp giảm từ 9 xuống còn 6 phòng. Năm 2017, thực hiện việc sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở thì số lượng giảm từ 3 xuống còn 1 đơn vị và 13 phòng (3 đơn vị) giảm còn 4 phòng…

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn ghi nhận, đánh giá cao những kết quả mà Sở Công Thương đã đạt được trong lĩnh vực cải cách hành chính thời gian qua, nhất là đã làm tốt công tác tham mưu cho Thành phố định hướng, kết nối doanh nghiệp trong lĩnh vực phân phối, lưu thông hàng hóa, góp phần tích cực vào tốc độ tăng trưởng kinh tế chung của Thủ đô.

Nhấn mạnh Thủ đô Hà Nội là trung tâm lớn về kinh tế nên phát triển kinh tế là nhân tố tích cực góp phần vào tăng trưởng chung của cả nước. Trong đó, phát triển lĩnh vực công thương được coi là nhiệm vụ trọng tâm. Theo Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn, vai trò tham mưu của Sở đòi hỏi phải nỗ lực hơn. Ngoài việc so sánh các chỉ tiêu CCHC thì phải so sánh thêm chỉ tiêu phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và thương mại để phấn đấu.

Thời gian tới, Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn lưu ý Sở Công Thương Hà Nội cần tiếp tục rà soát, so sánh các chỉ tiêu về cải cách hành chính, phát triển tiểu thủ công nghiệp và thương mại của Thủ đô trong cả nhiệm kỳ để tập trung thực hiện. Ngoài ra, các nhiệm vụ cải cách hành chính phải có sự so sánh và bám sát với các mục tiêu, chủ trương lớn của Thành phố để thúc đẩy thực hiện. Trong đó, phải xác định khâu nào còn yếu cần quan tâm và phát hiện vấn đề để phòng ngừa, ngăn chặn, hạn chế vi phạm. Đặc biệt, cần gắn trách nhiệm cải cách hành chính với công tác xây dựng Đảng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, nhất là gắn với việc nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân.

Đồng thời đề nghị Sở Công Thương cần lưu ý những điểm yếu còn tồn tại trong công tác quy hoạch bán lẻ và chợ truyền thống để làm tốt hơn vai trò định hướng về lưu thông, bình ổn giá. Sở cũng cần quan tâm phát triển khu công nghiệp, làng nghề; thực hiện tốt vệ sinh môi trường, an toàn cháy nổ trong sản xuất, kinh doanh thương mại và công nghiệp…

Diệu Anh